rezidentiat protetica Termenul protetică are următoarea definiţie: „… Aparat sau piesă medicală care înlocuieşte un organ, un membru, o parte dintr-un membru amputat sau un conduct natural al corpului omenesc ori pe care se fixează o dantură falsă. ♦ Operaţie chirurgicală prin care se înlocuieşte un organ, un membru al corpului etc. printr-o proteză ….

În sensul medicinii dentare, protetica tratează metodele de restaurare morfo-funcţională şi estetică a aparatului dento-maxilar (ADM) cu ajutorul unor proteze.

Tipul structurilor aparatului-dento-maxilar care urmează a fi restaurate cu ajutorul protezelor determină împărțirea acestora în două subdomenii: protetică dentară (se referă la restaurarea arcadelor dento-alveolare) şi protetică maxilo-facială (se referă la protezarea altor structuri ale ADM). La rândul său, protetica dentară este divizată în trei ramuri: protetică dentară fixă, protezare mobilizabilă a edentaţiilor parţiale şi protezare mobilizabilă a edentaţiilor totale.

Alături de Chirurgia dento-alveolară, Chirurgia orală si maxilo-facială, Endodonție, Ortodonție si ortopedie dento-facială și Parodontologie, Potetica dentară este o ramură a medicinei dentare care necesită o perioadă de specializare, suplimentară, după terminarea facultății și promovarea examenului de licență.

rezidentiatul de proteticaRezidențiatul de protetică are o durată de 3 ani și cuprinde un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) într-un an de studiu universitar, pentru tematica prezentată și un număr de 40– 50 de ore de studiu individual.

Cuantificarea pregătirii în vederea echivalarii, se face prin credite ( CFU).

1 credit = 25 ore de instruire.

Lista locurilor la rezidențiat 2013-2014:

BUCURESTI – 20 locuri;

CLUJ-NAPOCA -14 locuri;

CONSTANTA – 2 locuri;

CRAIOVA – 2 locuri;

IAȘ I- 5 locuri;

SIBIU -10 locuri;

TARGU MURES – 4 locuri;

TIMIȘOARA – 7 locuri.

Numărul total de locuri la nivelul tuturor centrelor universitare a fost de 271 din care 64 au fost alocate rezidențiatului de protetică dentară.

Ordinea de rotație a stagiilor în rezidențiat:

  •  Anul I

1. Endodonție: 1 luna

2. Parodontologie: 1 luna

3. Protetica dentară (I): 9 luni

4. Tehnologia protezelor și materiale dentare (I): 1 luna

  •  Anul II

5. Ortodonție: 1 luna

6. Pedodonție: 1 luna

7. Odontoterapie restauratoare: 2 luni

8. Chirurgie dento-aleveolară: 3 luni

9. Protetică dentară (II): 3 luni

10. Tehnologia protezelor si materiale dentare: (II) 2 luni

  •  Anul III

11. Patologie orală: 1 luna

12. Protetica dentară (III): 8.5 luni

13. Reabilitare orală: 2 luni

14. Bioetică: 0.5 luni

La încheierea fiecărui an de stagiu se va susține un examen pentru verificarea cunoștințelor acumulate. Condițiile intrării în examen sunt: activitatea depusă și documentată pe parcursul stagiului practic și participarea la cursuri și seminarii.

Evaluarea finală pentru obținerea titlului de medic specialist:

rezidentiat protetica dentara La finalul celor 3 ani de stagiu pregătirea medicilor se va încheia printr-un examen final alcătuit din 4 probe care să ateste atât pregătirea teoretică, practică și activitatea clinică cât și o lucrare de cercetare realizată în decursul perioadei de pregătire. În urma promovării acestui examen, medicul rezident primește titlul de medic specialist.

Pe parcursul rezidențiatului de protetică dentară medicul rezident:

  •  Va învăța tehnici de supraprotezare, portezare mobilizabilă imediată, tehnici de captușire a protezelor mobilizabile;
  •  Va putea realiza examinarea, diagnosticarea și elaborarea planului de tratament integrat, interdisciplinar;
  •  Va ști să realizeze protezări combinate;
  •  Va putea să realizeze restaurări protetice ancorate pe implanturi;
  •  Va putea trata pacienți cu patologie complexă, asociată și multidisciplinară.