Pacienti

Rezidentiat parodontologie

rezidentiat parodontologieRezidenţiatul de parodontologie a fost introdus în anul 2009 ca şi specialitate separată a medicinei dentare deoarece, după părerile multor medici din domeniu, tratamentul parodontopatiilor trebuie stabilit de un  specialist şi nu de către stomatologul generalist.

Parodontologia este o ramură a medicinei dentare ce se ocupă cu profilaxia, diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal, în contextul afecţiunilor buco-dentare şi sistemice.  Manoperele de profilaxie, de diagnosticare şi tratament se referă la:

  • Evidenţierea şi îndepărtarea factorilor cauzali ai îmbolnăvirilor parodonţiului marginal
  • Manopere de igienizare, debridare gingivală şi tratament antimicrobian
  • Chirurgie parodontală
  • Restaurare protetică în parodontopatii

Pentru a accesa posturile şi locurile scoase la concurs de Ministerul Sănătăţii trebuie promovat, ca şi pentru celelalte specialităţi stomatologie, examenul de rezidenţiat . Rezidenţiatul de parodontologie are o durată de 3 ani şi prevede un număr de 200 de ore didactice. Numărul de locuri au fost în anii trecuţi după cum urmează :

  • 2010 (30 de locuri)
  • 2011 ( 50 de locuri) – Bucureşti 10, Timişoara 7, Cluj-Napoca 3, Craiova 8, Iaşi 12, Târgul Mureş 10
  • 2012 (33 de locuri)– Bucureşti 10, Timişoara 5, Cluj-Napoca 3, Caroiova 5, Iaşi 8, Târgul Mureş 2
  • 2013 ( 50 de locuri) – Bucureşti 20 , Timişoara 7 , Cluj-Napoca 9, Constanţa 2, Craiova 2, Iaşi 6, Târgul Mureş 4.
  • Pentru anul 2014 numărul de locuri scoase la concurs va fi anunţat de către Ministerul Sănătăţii cu câteva luni înainte de examen şi cel mai probabil va fi unul mai mare decât cel din anii precedenţi.

Structura rezidenţiatului de parodontologie pe stagii şi ordinea de rotaţie a acestora:

rezidentiat medicina dentaraAnul I  Stagiul de Chirurgie Dento-Alveolară şi Chirurgie Orală şi Maxilo Facială 1+1 luni

Stagiul de Microbiologie 1 luna

Stagiul de Imunologie ½ luni

Stagiul de Parodontologie 8 luni

Stagiul de Bioetică  ½ luni

Anul II  Stagiul de Parodontologie 8,5 luni

Stagiul de Endodonţie şi Odontoterapie Restuaratoare  1,5 luni

Stagiul de Protetică 1,5 luni

Stagiul de Prevenţie şi Management sanitar ½ luna

Anul III  Stagiul de Paradontologie 7 luni

Stagiul de Implantologie 2 luni

Stagiul de Ortodontie, Pedodontie 2 luni

Stagiul de Medicină Internă 1 luna

Evaluarea la finalul fiecărui stagiu se face prin 3 probe, după cum urmează: examen scris, examen practic şi prezentare de caz urmate de recezii ale articolelor de specialitate.

rezidentiatul de parodontologieÎn cursul stagiilor de Parodontologie, rezidentul va urma cursuri şi/sau seminarii în decursul cărora se vor dobândi cunoştinţe cu privire la : Structura funcţională a parodonţiului de susţinere, epidemiologia bolii parodontale ,rolul factorilor locali/generali şi ai plăcii bacteriene în producerea parodontopatiilor marginale, criterii moderne de diagnostic în gingivite şi parodontite, consideraţii moderne privind  clinica şi tratamentul retracţiilor gingivale şi multe altele.

Pregătirea practică constă în diferite manopere : de la evidenţierea plăcii bacteriene şi până la diferite intervenţii chirurgicale ( de adiţie osoasă, de regenerare tisulară şi osoasă ghidată sau gingivo şi muco-plastice)

După parcurgerea celor 3 ani de rezidenţiat, medicul va susţine examenul de specialitate în urmă căruia va dobândi competenţe în ceea ce priveşte  Evidenţierea şi îndepărtarea factorilor cauzali ai îmbolnăvirilor parodontiului marginal, Manopere de igienizare, debridare gingivală şi tratament antimicrobian, Chirurgie parodontală şi Restaurare protetică în parodontopatii

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *