”Endodonţia reprezintă ramura medicinii dentare care se ocupă cu morfologia, fiziologia şi patologia pulpei dentare şi a ţesuturilor periapicale. Studiul şi practica endodonţiei cuprind cunoştinţele fundamentale şi clinice cu privire la biologia pulpei dentare, etiologia, diagnosticul, prevenirea şi tratamentul afecţiunilor şi traumelor acesteia şi starea ţesuturilor periapicale.”

microscop zeissSpecialitatea Endodonție are o durată de pregătire de 3 ani și, pentru a accesa posturile și locurile scoase la concurs de Ministerul Sănătății trebuie promovat, ca și pentru celelalte specialități stomatologie, examenul de rezidențiat. Pregătirea temeinică pentru acest examen urmărește o bibliografie obligatorie, prin însușirea căreia proaspătul absolvent de Medicină Dentară să dovedească cunoștiințele acumulate pe parcursul celor 6 ani. Bibliografie rezidentiat Medicina Dentara->

Numărul locurilor scoase la concurs a variat de-a lungul timpului, în funcție de necesarul fiecărui centru universitar în parte, astfel că pentru anul 2013 au fost disponibile următoarele locuri: ARAD 0, BRASOV – 0, BUCURESTI – 20, CLUJ-NAPOCA – 12, CONSTANTA – 0, CRAIOVA – 2, GALATI – 0, IASI – 3, ORADEA – 0, SIBIU – 0, TARGU MURES – 3, TIMISOARA – 7.

Cum decurge Rezidențiatul de Endodonție?

Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual. Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU), 1 credit = 25 ore de instruire. Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă,
făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU. Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie medicală continuă. (sursa www.umfiasi.ro)

ace endodontieAnul I este dedicat în totalitate stagiului de Endodonție care are o durată de 12 luni, perioadă în care medicul rezident va asista și va efectua tratamente de canal și alte manopere ce țin de această ramură a stomatologiei.

Anul II cuprinde 3 stagii cu durate variate de pregătire și anume:

  • Endodonţie – 8 luni
  • Odontoterapie Restauratoare – 2 luni
  • Parodontologie – 2 luni

Anul III are cel mai mare număr de stagii, în total 7:

  • Chirurgie dento-alveolară – 2 luni
  • Protetică – 2 luni
  • Pedodonţie – 4 luni
  • Ortodonţie – 2 luni
  • Bioetică – 2 săptămâni
  • Sănătate publică – 2 săptămâni
  • Farmacologie clinică – 1 lună

Evaluarea la finalul fiecărui stagiu se face prin 3 probe, după cum urmează: examen scris, examen practic și prezentare de caz. În plus, fiecare rezident trebuie să facă dovada studiului individual prin prezentarea unor recenzii ale unor articole de specialitate. Diferența apare doar la evaluarea stagiilor de Bioetică, Sănătate Publică și Farmacologie Clinică, unde rezidenții susțin doar un examen scris.

În urma parcurgerii celor 3 ani de rezidențiat, medicul ce se pregătește acum pentru susținerea examenului de specialitatea va fi dobândit următoarele competențe în ceea ce privește profilaxia, diagnosticul și tratamentul afecțiunilor pulpei dentare și țesuturilor periapicale:

ac diga canal1. Evidenţierea si prevenirea factorilor etiologici ai patologiei pulpare şi apicale prin cunoaşterea morfofiziologiei pulpei dentare şi a anatomiei spaţiului endodontic şi a parodontiului apical.
2. Evaluarea preoperatorie a posibilităţilor unui tratament endodontic corect prin stabilirea stadiului reversibil sau ireversibil al afecţiunii pulpare.
3. Cunoaşterea principiilor şi tehnicilor moderne de tratament endodontic conservator, prin aplicarea celor mai adecvate metode permiţând menţinerea totală sau parţială a pulpei vii în situaţia unei afecţiuni pulpare reversibile, ca şi a principiilor şi tehnicilor terapeutice aplicate în
situaţia unei afecţiuni pulpare ireversibile.
5. Identificarea factorilor care pot afecta evoluţia şi prognosticul unui tratament endodontic ortograd, precum şi posibilităţile existente în situaţia necesităţii eventualei reluări a acestuia.
6. Cunoaşterea metodelor de tratament chirurgical asociate tratamentului endodontic convenţional.
7. Cunoaşterea principiilor biomecanice ale realizării restaurărilor morfo-funcţionale specifice
dinţilor trataţi endodontic;
8. Principiile specifice din odontoterapia restauratoare.
9. Corelaţiile endo-parodontale.
9. Chirurgia endodontică şi dento-alveolară.
5. Restaurări protetice adaptate specificului dinţilor trataţi endodontic.
6. Principiile terapiei endodontice aplicate în pedodonţie.
6. Implicaţiile endodontice ale terapiei ortodontice.
7. Implantologia ca alternativă de tratament.