pret incrustatieIncrustaţiile sunt proteze unidentare fixe cu dimensiunile cele mai mici, capabile să refacă cu fidelitate relieful suprafeţei ocluzale a dinţilor, atât din punct de vedere estetic cât mai ales funcţional. Superioritatea lor faţă de obturaţiile obişnuite (plombe) constă tocmai în modelarea cu mare acurateţe a acestei piese protetice şi posibilitatea mult mai bună de adaptare în ocluzie a dintelui restaurat. Spre deosebire de o plombă, incrustaţiile au o fiabilitate şi o durată de viaţă mult mai mare, precum şi o estetică excelentă, putând fi uşor individualizate.

Deoarece incrustaţiile sunt executate în laboratorul de tehnică dentară, ele sunt numite restaurări indirecte si, asemenea unei coroane dentare, finalizarea tratamentului nu se poate realiza într-o singură zi, fiind necesare mai multe etape de lucru.

Deşi principala funcţie a incrustaţiilor este de a reface în grad superior faţă de o obturaţie obişnuită de compozit forma dintelui, de multe ori servesc ca elemente de agregare şi solidarizare a unor lucrări protetice complexe (ex:  punţi dentare).

Generic numite incrustaţii, aceste proteze miniaturale sunt de 3 categorii, în funcţie de volumul de ţesut dur dentar înlocuit. Astfel, există:

  • inlay – înlocuieşte un volum mic de dinte, de obicei la nivelul suprafeţei ocluzale (cea implicată direct în masticaţie), este o proteză de mare fineţe
  • onlay – înlocuieşte ţesutul bolnav atât de la nivelul feţei ocluzale, dar şi de la nivelul pereţilor laterali distruşi de un proces carios; un onlay este considerat o opţiune bună de refacere a morfologiei coroanare atunci când pereţii dintelui nu mai au suficientă rezistenţă pentru a suporta forţe masticatorii prea mari
  • pinlay – în plus faţă de elementele de mai sus, un pinlay se aseamănă cu un pivot obişnuit (reconstituire corono-radiculară), având un element de agregare (fixare) intraradiculară

Ca şi în cazul coroanelor dentare, materialele utilizate la fabricarea lor pot fi:

baniAşadar, preţul incrustaţiilor se stabileşte în principal, în funcţie de tipul miniprotezei şi de materialul ales pentru restaurare. Desigur, factori precum laboratorul de tehnică, experienţa tehnicianului, experienţa medicului stomatolog  pot dicta tendinţa de variaţie a preţului pentru orice tratament stomatologic, mai ales protetic.

Estimativ, la momentul actual, intervalele de preţuri pentru incrustaţiile dentare sunt (preţul se referă la o proteză unidentară):

  • inlay: metalic = 150 lei, compozit = 200 lei, integral ceramic = 400 – 600 lei
  • onlay: metalic = 250 lei, compozit = 350-400 lei, integral ceramic = 550-800 lei
  • pinlay metalic = 670-900 lei

Rămâne la latitudinea fiecărui medic să stabilească exact dacă aceast tip de proteză vă este indicat sau nu, care este rolul pe care îl va indeplini și care este materialul potrivit care să permită îndeplinirea funcției dorite. Abia după ce medicul va lua în considerare toate aceste aspecte, vă va propune un preț corect a tratamentului.