Pentru studenti Stomatologie, Profesionisti

Cerinţe igienico-sanitare generale pentru un cabinet dentar

Orice cabinet de medicină dentară, înfiinţat şi organizat în condiţii legale, are nevoie pentru a putea funcţiona să-i fie acordată autorizaţia sanitară de funcţionare. Aceasta se eliberează de către autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv ale municipiului Bucuresti, în baza declaraţiei pe propria răspundere efectuată de reprezentantul legal al cabinetului, referitoare la asigurarea structurii funcţionale a cabinetului şi la respectarea normelor de igienă şi sănătate publică.

Pentru avizarea autorizaţiei sanitare de funcţionare a cabinetului dentar sunt necesare următoarele acte:

 • Dosar
 • Copie- cod unic de înregistrare (CUI)
 • Copie- certificat de înregistrare a cabinetului
 • Copie-certificat de membru de la colegiul medicilor dentişti (CMD)
 • Schiţă cabinet, plan de încadrare în zonă
 • Memoriu de prezentare( amplasare, structura funcţională, dotări,microclimat)
 • Copie- contract de colectare şi transport deşeuri periculoase/ contract cu o firmă pentru spălarea inventarului moale
 • Copie- act de proprietate/ comodat/ chirie
 • Taxă pentru A.S.F ( Autoritatea de Supraveghere Financiară)
 • Taxă pentru autorizaţia sanitară DSP

Pentru reavizarea anuală a autorizaţiei sanitare de funcţionare a cabinetului dentar sunt necesare următoarele acte:

 • Dosar
 • Copie- contract de colectare şi transport deşeuri periculoase/ contract cu o firmă pentru spălarea inventarului moale
 • Autorizaţia sanitară de funcţionare- în original
 • Taxă pentru viza A.S.F ( Autoritatea de Supraveghere Financiară)
 • Taxă pentru viza autorizaţiei sanitare DSP
 • Declaraţie completată (la sediul DSP-ului)

Cabinetele medicale organizate în cabinete medicale grupate, asociate, societăţi civile medicale, societăţi comerciale cu obiect unic de activitate şi care au puncte de lucru aflate în locaţii diferite vor avea nevoie de câte o autorizaţie sanitară de funcţionare pentru fiecare punct de lucru.

[sg_popup id=2]

Indiferent de profil, există un set de norme generale igienico-sanitare pe care orice cabinet medical sau de medicină dentară trebuie să le îndeplinească pentru a-şi desfăşura activitatea:

 • Aprovizionarea cu apă potabilă : e necesar să existe distribuţie continuă la toate nivelurile clădirilor spitaliceşti ; acolo unde distribuţia este discontinuă, unitatea trebuie să fie dotată cu rezervor amplasat pe circuitul reţelei de apă pentru a se evita stagnarea apei. Apa trebuie  să corespundă cerinţelor de potabilitate prevăzute de standardele în vigoare iar cabinetul să fie dotat cu chiuvetă racordată la apă caldă şi rece.
 • Racordarea la reţeaua de canalizare a localităţii, astfel încât apele uzate să nu producă poluarea apei, aerului şi solului; dotarea cabinetelor, în localităţile în care nu există sisteme publice de canalizare, cu instalaţii proprii de colectare a apelor uzate.
 • Evacuarea deşeurilor: toate deşeurile rezultate în urma activităţii medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate şi neutralizate conform prevederilor legale în uniforma de protectievigoare.
 • Instruirea permanentă a personalului medicosanitar privind precauţiile universale.
 • Amplasarea cabinetului trebuie să fie una accesibilă populaţiei, pe un teren sigur, ferit de surpări, alunecări,  inundaţii şi nivelul apei subterane să fie la minim 1 m sub nivelul fundaţiei.
 • Asigurarea unui microclimat corespunzător: 22-24 ºC în cabinete, 18-20º C în sălile de aşteptare.
 • Asigurarea iluminării naturale şi artificiale necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii de medicină dentară. Ideal e să există o combinaţie între lumina naturală şi cea artificială. Lumina naturală cea mai bună se obţine prin orientarea nordică a ferestrelor cabinetului- vom obţine o lumina rece, difuză. Iluminarea artificială trebuie să fie asigurată din două surse : pentru cabinet – mai difuză( becul din cabinet) şi pentru câmpurile operatorii mai puternică şi focalizată( de la lampa unitului).
 • Limitarea zgomotului sub normele admise şi/sau asigurarea protecţiei antifonice eficiente în interiorul şi în afară cabinetelor.
 • Ventilaţia optimă se va obţine atât natural prin ferestrele cabinetului cât şi artificial prin sisteme exhaustive, care insuflă aer din exterior sau mixte.
 • Suprafeţele de lucru, pavimentele, pereţii şi tavanele din încăperile în care se desfăşoară activităţipoza cabinet medicale trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: să fie lavabile, rezistente la dezinfectante, la decontaminări radioactive( dacă e cazul),  la acţiunea acizilor, negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne în aer, fără asperităţi care să reţină praful. Se interzice mochetarea pardoselilor.
 • Asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăţeniei zilnice.
 • Asigurarea cu dezinfectante, antiseptice şi decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în funcţie de instrucţiunile de utilizare, la concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producător.
 • Dotarea cu echipament de protecţie specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Trebuie ştiut că ispectia sanitară de stat judeţeană sau a municipiului Bucuresti verifică periodic respectarea acestor condiţii igienico-sanitare şi a structurii spaţiilor funcţionale, care pot prezenta modificări în timp în vederea îmbunătăţirii activităţii medicale în cabinet.

Related Posts

2 thoughts on “Cerinţe igienico-sanitare generale pentru un cabinet dentar

 1. mitrofan georgeta spune:

  Am o intrebare pot sa deschid un cabinet stomatologie la etajul 1 unde pot sa intreb

  1. Buna ziua, pentru a deschide un cabinet stomatologic intr-un bloc de locuinte, aveti nevoie in primul rand de acceptul scris al vecinilor si asociatiei de proprietari. Cu acestea trebuie sa va adresati mai departe autoritatilor competente (asoc. med. dentisti, Sanepid), pentru a primi si acceptul lor, dar este destul de greu sa indepliniti toate conditiile (aerisire, antifonare!, suprafata) intr-un apartament la etaj.
   Va multumim, echipa Doctorul De Dinti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *