Profesionisti

Evacuarea deseurilor rezultate intr-un cabinet dentar

reciclare cabinet stomatologicOrice unitate de îngrijire medicală, publică sau privată, este responsabilă de eliminarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea sa. Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi  medicale reglementează modul în care se va realiza aceasta: colectarea  separată pe categorii, ambalarea, stocarea temporară, reciclarea, valorificarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale, acordând o atenţie deosebită deşeurilor periculoase, pentru a preveni contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate.

Producătorii de deşeuri medicale au următoarele obligaţii:

a) prevenirea producerii deşeurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate a acestora, prin:

 • dezvoltarea de tehnologii curate, ce au consum redus de resurse naturale;
 • dezvoltarea de tehnologii şi utilizarea sau comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau periculozităţii deşeurilor ori asupra riscului de poluare.

b) separarea, la locul producerii/generării, a diferitelor tipuri de deşeuri. Acestea se împart în două mari categorii:

1.   Nepericuloase: astfel sunt bonetele, măştile de unică folosinţă, ambalajele materialelor sterile, hârtia, resturile alimentare, sacii, alte ambalaje de plastic, recipiente de sticlă care nu au venit în contact cu sângele sau alte lichide biologice. Acestea sunt considerate deşeuri menajere, având colectarea şi eliminarea identice.

2.    Periculoase:

 • deşeurile anatomice şi anatomo-patologice: dinţi extraşi, rădăcini dentare,  ţesuturi moi;
 • deşeurile infecţioase: sângele, alte fluide biologice şi ţesuturile tuturor pacienţilor sunt considerate posibil infectate cu HIV şi HVB sau alţi agenţi patogeni cu cale de transmitere parenterală. Orice material (tampoane, pansamente) sau instrumentar de unică folosinţă care a venit în contact cu sângele sau lichidele biologice constituie deşeuri infecţioase.
 • chimice şi farmaceutice: de exemplu medicamente, săruri, deşeuri din servicii tehnice şi de întreţinere care pot fi toxice, corozive sau inflamabile.
 • deşeuri înţepătoare-tăietoare: ace, seringi, lame de bisturiu, sticlă care a fost în contact cu material infectat.

c) colectarea deşeurilor trebuie făcută în ambalaj dublu: primul ambalaj (care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală) este de unică folosinţă (sac de polietilenă) şi se elimina odată cu conţinutul. Deşeurile înţepătoare-tăietoare se colectează în cutii din material rezistent la acţiuni mecanice. Al doilea ambalaj este reprezentat de un container rigid, din materiale care se pot spala şi dezinfecta, prevăzute cu capac.

Evacuarea deseurilor rezultate intr-un cabinet dentarPentru a uşura colectarea pe categorii, OMS recomandă următorul cod de culori pentru recipientele de colectare a deşeurilor:

 • galben pentru deşeuri infecţioase;
 • verde pentru deşeuri anatomice;
 • roşu pentru deşeuri înţepătoare- tăietoare;
 • negru pentru deşeuri nepericuloase.

d) depozitarea temporară: este posibilă păstrarea deşeurilor pe o perioada limitată, până la transportul şi eliminarea acestora. Este important ca menţinerea deşeurilor să se facă pe o perioada cât mai scurtă, iar pentru cele periculoase vor fi necesare spaţii separate funcţional de construcţia principală, cu sisteme de închidere adecvate şi acces restricţionat persoanelor neautorizate. Deşeurile considerate menajere nu necesită spaţii special amenajate de depozitare.

e) reutilizarea şi reciclarea pentru acele categorii de deşeuri care se pretează la astfel de operaţiuni: reciclarea deşeurilor medicale înseamnă orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile medicale, care nu mai prezintă un pericol asupra sănătăţii şi mediului, sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri.

f) transportul deşeurilor  până la locul de eliminare finală se face în condiţii speciale de igienă şi securitate. Transportul deşeurilor periculoase din incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor, cu ajutorul unor containere sau cărucioare mobile care vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare utilizare, pe rute avizate de Direcţia de sănătate publică şi cu vehicule speciale.

deseuri cabinet dentarg) eliminarea deşeurilor trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. Deşeurile nepericuloase, etichetate ca menajere, nu necesită tratament special şi pot fi incluse în circuitul de eliminare al deşeurilor municipale. Deşeurile periculoase vor fi supuse tratamentelor de neutralizare, cum ar fi: autoclavare, dezinfecţie chimică, dezinfecţie cu microunde, încapsulare, iradiere, înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri. Incinerarea este metoda cea mai indicată de neutralizare. Incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă. Sacii vor fi arşi odată cu reziduurile iar containerele vor fi decontaminate.

 Pentru reziduurile lichide sunt valabile următoarele aspecte:

 • se evacuează la reţeaua publică de canalizare a apelor uzate ;
 • în lipsa unor sisteme publice de canalizare se realizează în instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate astfel încât să nu polueze solul, apa sau aerul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *