Wax-up-ul diagnosticWax-up-ul diagnostic

 Alături de mock-up-ul direct, mock-up-ul indirect și digital smile design-ul, wax-up-ul diagnostic este o tehnică de previzualizare a cazului final și reprezintă o modalitate simplă de comunicare cu pacientul.

Este o metodă foarte importantă în practica stomatologică prin care practicienii pot vizualiza pe deplin nevoile de restaurare ale pacienților lor. Prin colectarea de informații la examenul inițial, se poate începe procesul de asamblare, asemenea unui puzzle, cu scopul de a dezvolta un plan complet de tratament pentru refacerea morfo-funcțională și estetică a danturii pacientului.

Ce este wax-up-ul diagnostic?

Wax-up-ul sau modelarea în ceară constă în refacerea arcadelor dentare ale cazului clinic pe modele de studiu, de către tehnicianul dentar în laborator, în scopul previzualizării rezultatului final, chiar înainte de începerea tratamentului propriu-zis. Prin intermediul mock-up-ului indirect (transpunerea wax-up-ului în cavitatea orală) ce va fi “probat” în cavitatea bucală, se va putea decide tratamentul adecvat și se pot stabili etapele acestuia.

 

Ce date sunt necesare ?wax up

Pentru începerea procesului, indiferent cât de simplu sau complicat ar părea cazul clinic, trebuie adunate mai multe informații și pe baza acestora se va dezvolta o strategie de lucru. Pentru ca procesul de diagnosticare să fie un succes, sunt necesare următoarele:

  • măsurători: relația centrică(RC), intercuspidarea maximă(IM), mușcătura în protruzie,observații privind starea ATM și musculaturii ATM, radiografie panoramică, fotografii pentru diagnostic;
  • amprente de calitate ale situației clinice ințiale a pacientului;
  • modele bine turnate (gipsuri dure clasa a IV-a): unul pentru arhivă și unul de lucru;
  • arc facial în care se vor monta modelele;
  • articulator semiadaptabil care se va programa conform datelor pacientului, pentru o reproducere mai bună a dinamicii mandibulare.

 

Care sunt rolurile wax-up-ului?

  • permite modificarea volumului, dimensiunilor, proporțiilor, formei fiecărui dinte în parte;
  • prin intermediul său se poate realiza textura dintelui și se pot modifica proporțiile dinte-la-dinte;
  • permite refacerea ambrazurilor parodontale, incizale, a punctelor și suprafețelor de contact, inclusiv conturului gingival;
  • în modificarea sau refacerea curbelor de ocluzie, a DVO;
  • face posibilă refacerea ghidajelor funcționale anteriore, laterale și a punctelor de contact interarcadice (stabile,echilibrate, simultane).

Ce instrumente și materiale sunt necesare?

Pentru realizarea wax-up-ului, tehnicianul are nevoie de ceară de modelare, de preferat de culoare albă, și de instrumentar de modelat aplicat la o spatulă electrică. Sunt utile și trusele cu ceară de modelare cu diverși pigmenți, pentru a se putea realiza de la început colorarea care să imite în mare viitoarele iluzii cromatice ce urmează a fi confecționate din ceramică. Se poate folosi și șublerul mecanic sau electric cu care se măsoară dimensiunile dentare realizate, iar sonda parodontală este utilă pentru măsurarea treptelor sagitale și transversale.

De ce wax-up-ul diagnostic?wax-up diagnostic

Pentru că reprezintă un plan ințial, o viziune a medicului stomatolog asupra lucrării ce urmează a fi realizată și materializată în laboratorul de tehnică dentară. La baza realizării acestei tehnici stau: sugestiile pacientului, analiza funcțională, ocluzală și estetică realizată de medic și eventual mock-up-ul direct. După proba în cavitatea bucală, wax-up-ul se poate modifica dacă este necesar, apoi se poate definitiva, astfel putându-se realiza restaurarea provizorie și în final, cea definitivă.

Wax-up-ul diagnostic este un instrument valoros pentru refacerea oricărui zâmbet, deoarece acesta dă pacientului posibilitatea de previzualizare precisă a modului în care va arăta dantura sa în final. Această metodă prezintă cu exactitate medicului dentist și tehnicianului ceea ce se va realiza în final. Reprezintă o oportunitate a tehnicianului de a-și valorifica latura artistică în limitele funcționale și estetice stabilite.

Wax-up-ul diagnostic