Amomalii dentare de volum

În ultimul articol am abordat problema anomaliilor dentare de număr. O altă anomalie frecvent întâlnită este cea de modificare a volumului unităţilor dentare. Două cazuri întâlnim în aceste situaţii: creşterea în dimensiuni – macrodonţia – sau reducerea în dimensiuni – microdonţia. Aceste modificări se produc încă din perioada de histodiferenţiere şi morfodiferenţiere a dintelui, adică [...]