Frenectomia

frenul labialFrenectomia defineşte modelarea sau îndepărtarea frenurilor labiale sau linguale prin tratament chirurgical şi nu trebuie confundată cu procedura chirurgicală numită frenotomie. De cele mai multe ori, frenurile prezintă o inserţie normală, insă există şi situaţii aparte in care acestea necesită o corectare.

Tratamentul chirurgical se poate impune asupra frenurilor labiale, in scop ortodontic, de cele mai multe ori in dorinţa de a corecta o diastemă existentă. În cazul persoanelor in vârstă care necesită o proteză dentară mobilă, frenul labial poate suferi o intervenţie chirugicală dacă acesta este voluminos sau malpoziţionat şi determină mobilizarea protezei.

Frenul labial se inseră la nivelul buzei superioare şi la nivelul osului in care sunt inseraţi dinţii (procesul alveolar). Unii pacienţi pot prezenta un fren mărit in volum sau inserat cât mai jos sau posterior. Tratamentul chirurgical va urmări incizia frenului la nivelul inserţiilor, urmând ca acesta să fie excizat (indepărtat). Dacă inserţia osoasă se prelungeşte posterior (in spate) de dinţii maxilari, incizia va respecta întinderea acesteia. În cazul frenurilor cu inserţie voluminoasă sau a bridelor (frenurilor) laterale maxilare, se poate aplica tehnica numită frenoplastie, prin repoziţionarea acestora la o distanţă cat mai indepărtată de procesul alveolar.

frenectomiaFrenul lingual hipertrofic sau cel inserat anterior, prezintă o frecvenţă mult mai scăzută in rândul populaţiei, dar şi atunci când o face, determină neplăceri legate de stabilitatea protezei dentare. Pentru ca protezele să poată fi adaptate marginal cât mai bine, tratamentul chirurgical este necesar şi se poate efectua prin două modalităţi. Frenectomia se realizează prin incizia la nivelul celor două inserţii, linguală şi osoasă, după care urmează excizia, pe când frenotomia reprezintă procesul de incizie orizontală, perpendiculară pe fren, urmată de sutura acestuia pe direcţie verticală.

Procedurile chirurgicale menţionate anterior, care sunt efectuate de un medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială, vor asigura o eficienţă sporită a tratamentelelor protetice sau ortodontice ulterioare.