Evacuarea deseurilor rezultate intr-un cabinet dentar

Orice unitate de îngrijire medicală, publică sau privată, este responsabilă de eliminarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea sa. Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi  medicale reglementează modul în care se va realiza aceasta: colectarea  separată pe categorii, ambalarea, stocarea temporară, reciclarea, valorificarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale, acordând o atenţie deosebită deşeurilor [...]