Cerinţe igienico-sanitare generale pentru un cabinet dentar

Orice cabinet de medicină dentară, înfiinţat şi organizat în condiţii legale, are nevoie pentru a putea funcţiona să-i fie acordată autorizaţia sanitară de funcţionare. Aceasta se eliberează de către autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv ale municipiului Bucuresti, în baza declaraţiei pe propria răspundere efectuată de reprezentantul legal al cabinetului, referitoare la asigurarea structurii funcţionale [...]