Amprenta in stomatologie

Eficienţa tratamentului protetic prin orice tip de proteză fixă sau mobilizabilă, depinde în   cea mai mare parte de gradul de precizie al amprentei dentare. Din punct de vedere stomatologic, amprenta reprezintă copia în negativ a unor structuri anatomice ale cavităţii orale(câmpul protetic). Această copie va servi ulterior pentru turnarea materialelor din care vor fi confecţionate modelele, copiile pozitive ale câmpului protetic. Adesea, în practica stomatologică, mai putem întâlni termeni precum amprenta duplicat, amprenta preliminară, sau amprenta finală, care reprezintă copia unui model, copie în etapele intermediare ale tratamentului, respectiv amprenta folosită la realizarea lucrării protetice finale. Amprentarea se realizează cu ajutorul unui suport rigid numit portamprentă şi a unor materiale de amprentă care pot fi rigide, semirigide sau elastice. Portamprentele pot fi „standard” şi au dimensiuni prestabilite [...]