Pentru studenti Stomatologie, rezidentiat medicina dentara

Grile Rezidentiat Medicina Dentara 2019

Grile Rezidentiat Medicina Dentara 2019

Grile Rezidentiat Medicina Dentara 2019

Grile Rezidentiat Medicina Dentara 2019

Testul prezetat în continuare conţine întrebări ordonate conform caietului tip C.

Pentru a verifica un răspuns mergi cu cursorul mouse-ului (sau tap pe mobil) pe textulVezi răspunsul corect”.

[sg_popup id=”2″][/sg_popup] Grile Rezidentiat Medicina Dentara 2019 complement simplu:

 

 1. Între tulburările nervoase motorii ce apar în cursul eruptiei dificile a molarului 3 mandibular, se numără:
 • A Nevralgii dentare
 • B Sialoree
 • C Trismus
 • D Otalgii
 • E Asialii
Vezi raspunsul corect 
 1. Intemediarii punților dentare trebuie să:
 • A Urmeze conturul crestelor edentate
 • B Fie în linie cât mai dreaptă între elementele de agregare
 • C Fie la aceeaşi dimensiune V-O comparativ cu dinţii naturali
 • D Fie la distanţă de 1 mm de creasta edentată
 • E Exercite presiuni asupra crestei edentate
Vezi raspunsul corect 
 1. Severitatea parodontitelor marginale este apreciată în funcţie de:
 • A Mărimea hiperplaziei raportată la acoperirea suprafeței coronare
 • B Numărul de milimetri dintre joncţiunea smalț cement şi nivelul actual al marginii gingivale libere
 • C Numărul de milimetri măsurați prin sondare exploratorie între joncţiunea smalt-cement şi nivelul cel mai decliv al pungilor parodontale
 • D Gradul de mobilitate dentară
 • E Gradul afectării ligamentului periodontal
Vezi raspunsul corect 
 1. Clasificarea cavităților se face după:
 • A Numărul suprafețelor intacte
 • B Numele suprafețelor intacte
 • C Materialul de obturație folosit
 • D Numele suprafetei implicate
 • E Profunzimea preparației
Vezi raspunsul corect 
 1. Pe o radiografie panoramică se evidenţiază un canin superior inclus cu următoarele caracteristici: unghiul axului caninului cu linia mediană este de 20°, apexul caninului este deasupra regiunii primului premolar, înălțimea verticală a coroanei caninului în raport cu incisivul adiacent este deasupra joncţiunii smalț-cement, dar la mai puțin de jumătate din înălţimea rădăcinii, iar gradul de suprapunere peste rădăcina incisivului adiacent este mai puțin de jumătate din lățimea sa. Cum apreciați gradul de severitate al incluziei?
 • A 1
 • B 2
 • C 3
 • D 4
 • E 5
Vezi raspunsul corect 
 1. Extracţia la 12-15 zile de la imobilizarea intermaxilară a fracturilor de mandibulă se adresează dinţilor:
 • A Cu fracturi radiculare în treimea apicală
 • B Cu fracturi radiculare fără deplasare
 • C Luxaţi, cu mobilitate de gradul II/III
 • D Semiincluşi, situați la nivelul focarului de fractură
 • E Cu gangrenă complicată
Vezi raspunsul corect 
 1. Inlay-ul „twin-lock” se poate realiza în:
 • A Cavităţi de clasa a V-a Black
 • B Cavități clasa D Hess
 • C Procesele carioase pe 5 fete
 • D Cavităţi clasa F Hess
 • E Cavități de clasa a I-a Black
Vezi raspunsul corect 
 1. Forma de ameloblastom ce se poate confunda histopatologic cu un carcinom spinocelular este:
 • A Cu celule granulare
 • B Desmoplastică
 • C Foliculară
 • D Plexiformă
 • E Acantomatoasă
Vezi raspunsul corect 
 1. Intermediarii în semişa:
 • A Uneori necesită procedee chirurgicale
 • B Sunt intermediarii cei mai comfortabili pentru pacienti
 • C Se utilizează cu predilecție în zona laterală mandibulară
 • D Zona de contact cu creasta va fi confectionată numai din metal
 • E Se pot realiza când dispunem de un spatiu protetic de minim 6 mm
Vezi raspunsul corect 
 1. Teoria sferei se referă la:
 • A Relația dintre angulația eminenţei articulare şi dispoziția de ansamblu a suprafețelor ocluzale
 • B Relația dintre suprafețele ocluzale ale dinţilor posteriori şi glabela
 • C Poziționarea planului de la Frankfurt
 • D Anvelopa funcţională
 • E Poziționarea planului bazal mandibular
Vezi raspunsul corect 
 1. Tehnica „slice-lock”:
 • A Este o metodă de bizotare
 • B Este recomandată la premolari
 • C Constă în realizare unui şanţ de blocaj în peretele gingival
 • D Constă într-o retenție verticală în „T”, în peretele axial
 • E Constă în realizarea unor puțuri ocluzale intradentinare
Vezi raspunsul corect 
 1. Termenii folosiți în clasificarea, descrierea şi prepararea cavităților:
 • A Unghiul diedru intern: unghiul al cărui vârf nu se observă
 • B Colţ: unghiul format de joncţiunea dintre pereții cavităţii şi suprafaţa externă a dintelui
 • C Peretele pulpar este o suprafață internă a unei cavități preparate care este paralelă cu axul lung al dintelui
 • D Peretele de smalț este o suprafață internă a unei cavități preparate perpendicular pe axul lung al dintelui
 • E Unghiul format de suprafața linguală şi incizală a unui dinte anterior va fi denumit unghiul diedru lingual-incizal
Vezi raspunsul corect 
 1. Kalvelis consideră că diastema superioară este:
 • A Primară sau adevărată
 • B Secundară sau adevărată
 • C Primară sau falsă
 • D Secundară sau falsă, cauzată de dezvoltarea exagerată a frenului buzei superioare
 • E Tranzitorie
Vezi raspunsul corect 
 1. Detartrajul supragingival se realizează cel mai bine cu:
 • A Săpăligi
 • B Seceri
 • C Pile
 • D Dălți
 • E Răzușe
Vezi raspunsul corect 
 1. Funcția de menținere a croșetelor:
 • A Se datorează pintenului ocluzal
 • B Depinde de gradul de retentivitate a dintelui stâlp
 • C Impune o plasare bilaterală a elementelor rigide ale croşetului
 • D Se opune deplasării verticale în direcție mucozală
 • E Se obține prin brațele opozante plasate pe microproteze prevăzute cu prag supragingival
Vezi raspunsul corect 
 1. În transpoziția incompletă, atitudinea terapeutică este dictată de:
 • A Forma arcadei
 • B Raportul apexurilor celor doi dinți interesați de procesul transpoziției
 • C Clasa molară
 • D Overjet
 • E Raportul coroanelor dinţilor antagonişti
Vezi raspunsul corect 
 1. Stabilirea conturului marginal al cavităților în fosete şi fisuri:
 • A Marginile se plasează pe eminente exagerate cum ar fi pantele cuspidiene şi crestele de smalț
 • B Conturul cavităţii să nu includă fisurile care nu pot fi eliminate printr-o ameloplastie potrivită
 • C Când două fose sunt despărțite de o structură sănătoasă mai lată de 0,5 mm, acestea se vor uni
 • D Dacă preparația se extinde până la jumătatea pantei  cuspidiene este de preferat realizarea unei coroane de înveliş
 • E În funcție de extinderea cavității pe pantele cuspidiene, uneori se recomandă scurtarea şi refacerea cuspidului
Vezi raspunsul corect 
 1. Procesul de formare a mugurilor dinţilor permanenți de înlocuire se încheie:
 • A În luna a 5-a de viață intrauterină
 • B În luna a 10-a de viață intrauterină
 • C În luna a 5-a postnatal
 • D În luna a 10-a postnatal
 • E La vârsta de 2 ani şi jumătate
Vezi raspunsul corect 
 1. O localizare extrem de rară a chistului dermoid este la nivelul:
 • A Planşeului bucal, pe linia mediană
 • B Osului hioid V
 • C Planşeului bucal, paramedian
 • D Lojei parotidiene
 • E Lojei submandibulare
Vezi raspunsul corect 
 1. Testul Periogard utilizat pentru diagnosticul afecţiunilor gingivo-parodontale evidențiază:
 • A Elastaza din lichidul şanţului gingival
 • B Aspartat-aminotransferaza din lichidul şanţului gingival V
 • C Condroitin-4-sulfat care marchează distructia osoasă
 • D Pyridolina din peptide carboxiterminale
 • E Proteinazele neutre din lichidul şanţului gingival
Vezi raspunsul corect 
 1. Un pacient cu displazie ectodermală şi dentiţie permanentă prezintă următorul tablou clinic: etaj inferior micşorat, profil concav prin deplasarea anterioară a punctului gnation, şanţ labio-mentonier accentuat, buza inferioară răsfrântă. Dinții prezenți pe arcade sunt incisivii centrali superiori, premolarii unu şi molarii de şase ani. Diagnosticul anomaliei este:
 • A Ocluzie adâncă acoperită scheletică
 • B Prognatism mandibular funcțional
 • C Retrognație mandibulară anatomică
 • D Anodonție întinsă
 • E Retrognatie maxilară
Vezi raspunsul corect 
 1. Un pacient prezintă o durere provocată de excitaţii termice (rece), localizată, de intensitate moderată, care nu durează decât câteva minute după îndepărtarea acţiunii excitantului. Dintele respectiv a fost şlefuit în urmă cu o săptămână. Diagnosticul afecţiunii este:
 • A Pulpită acută seroasă parțială
 • B Pulpită acută purulentă parțială
 • C Hiperemie pulpară
 • D Carie profundă
 • E Pulpită acută seroasă totală
Vezi raspunsul corect 
 1. Diagnosticul de necroză pulpară se face pe baza următoarelor semne:
 • A Prezența sângerării la deschiderea camerei pulpare
 • B Răspuns slab pozitiv la testele de vitalitate
 • C Sensibilitate la percuție axială
 • D Prezența unei fistule în vestibul
 • E Lipsa sensibilităţii la palparea cu sonda în camera pulpară şi în canalul radicular
Vezi raspunsul corect 
 1. Semnul lui Dupuytren în cazul evoluţiei unui chist al maxilarelor presupune:
 • A Anestezia nervului mentonier
 • B Anestezia nervului infraorbitar
 • C Tulburări de ocluzie pe partea afectată
 • D Rinolicvoree pe partea afectată
 • E Consistenţă de „minge de celuloid” la palparea zonei afectate
Vezi raspunsul corect 
 1. Un pacient prezintă o durere intensă, spontană, continuă, iradiantă, cu caracter pulsatil. Atingerea dintelui 4.6 cu limba este intolerabilă. Obiectiv pacientul prezintă asimetrie facială, trismus, iar mucoasa în dreptul dintelui cauzator este roşie şi tumefiată. Starea generală este alterată. Diagnosticul pozitiv al afecţiunii este:
 • A Pulpită acută purulentă totală
 • B Pulpită acută seroasă totală
 • C Osteomielită maxilară
 • D Parodontită apicală acută purulentă
 • E Abces parodontal marginal
Vezi raspunsul corect 
 1. Edentația exercită rol de factor favorizant în apariţia parodontopatiilor marginale cronice prin:
 • A Conformarea de septuri interdentare subțiri cu circulaţie sanguină deficitară la dinţii ce mărginesc edentația, cu apariţia incongruenţei dento-alveolare cu înghesuire
 • B Erupția pasivă accelerată a dinților antagoniști edentației şi scăderea brațului pârghiei extraalveolare
 • C Apariția de blocaje ocluzale în urma erupției active accelerate
 • D Migrarea în plan vertical a dintilor care mărginesc breşa edentată cu apariția de înghesuiri dentare
 • E Migrarea în plan orizontal a dinţilor antagonişti edentației cu apariția de înghesuiri dentare
Vezi raspunsul corect 
 1. Debutul tumorilor maligne ale buzelor poate fi:
 • A Ulcero-distructiv
 • B Ulcero-vegetant
 • C Schiros
 • D Nodular
 • E Placard discheratozic
Vezi raspunsul corect 
 1. Cariile:
 • A La nivelul suprafețelor netede debutează într-un smalț cu defect organogenetic
 • B La nivelul foselor şi fisurilor sunt vizibile şi uşor depistabile clinic
 • C Pe suprafețele netede se pot reprezenta diagrammatic ca două conuri bază în bază
 • D După Black, pe suprafețele netede cavitatea se va extinde în zonele în care există o autocurățire normală
 • E Conceptul extensiei preventive nu s-a schimbat de-a lungul timpului
Vezi raspunsul corect 
 1. Administrarea unei a doua doze de mepivacaină este permisă, după prima administrare, la cel putin:
 • A 60 minute
 • B 90 minute
 • C 2 ore
 • D 4-6 ore
 • E 24 ore
Vezi raspunsul corect 
 1. Care din următoarele enunţuri referitoare la hidroxidul de calciu sunt adevărate?
 • A Are un pH uşor alcalin (8-9)
 • B Introducerea pastei de hidroxid de calciu în canalul radicular se face întotdeauna cu un ac Kerr de tip burghiu
 • C Resorbția radiculară internă beneficiază de tratamentul cu hidroxid de calciu ca tratament de elecţie
 • D Se poate utiliza în apexifieri, când se aplică pentru maxim o lună în canalul radicular
 • E Produsele comerciale conțin o cantitate mai mare de hidroxid de calciu comparativ cu preparatele magistrale
Vezi raspunsul corect 
 1. Dintele cel mai afectat de transpoziție este:
 • A Premolarul secund superior
 • B Caninul, în special cel superior
 • C Incisivul lateral inferior
 • D Premolarul secund inferior
 • E Incisivul central inferior
Vezi raspunsul corect 
 1. Ceromerii:
 • A Fac parte din grupul răşinilor diacrilice compozite
 • B Sunt polimeri cu un procent crescut de umplutură organică
 • C Au solubilitate scăzută în apă
 • D Fac parte din grupul polisticlelor
 • E Fac parte din grupul maselor ceramice
Vezi raspunsul corect 
 1. Hipodonția este definită de Gysel ca fiind:
 • A Absenţa unui număr de maxim 4 dinţi
 • B Absenţa unui număr de maxim 2 dinţi
 • C Absenţa unui număr de minim 4 dinţi
 • D Prezența unui număr de 2 până la 6 dinţi
 • E Prezența a 1-2 dinţi
Vezi raspunsul corect 
 1. Forma normală a papilei interdentare în regiunea frontală este:
 • A De cort
 • B Piramidală
 • C De polip pediculat
 • D Cilindrică
 • E De aspect concave
Vezi raspunsul corect 
 1. Cea mai mare parte a mepivacainei şi a metaboliților săi se elimină în aproximativ:
 • A 6-8 ore
 • B 24 ore
 • C 14-16 ore
 • D 30 ore
 • E 2-3 ore
Vezi raspunsul corect 
 1. Un pacient prezintă dureri spontane, puternice, iradiante, cu caracter pulsatil, care nu cedează la analgetice. Durerile se accentuează la cald, dar sunt reduse de lichidele reci. La examenul obiectiv dintele prezintă o carie profundă şi sensibilitate la percuţia în ax. Diagnosticul afecţiunii este:
 • A Pulpită acută seroasă totală
 • B Pulpită acută purulentă parțială
 • C Parodontită apicală acută purulentă
 • D Parodontită apicală acută seroasă
 • E Pulpită acută purulentă totală
Vezi raspunsul corect 
 1. Imaginea radiologică specifică reincluziei molarul temporar relevă:
 • A Molarul temporar şi succesionalul său sunt unul deasupra celuilalt
 • B Molarul temporar şi succesionalul său sunt situați unul lângă altul
 • C Succesionarul a erupt și molarul temporar se află intraosos
 • D Rotația premolarului cu 90°
 • E Supurația la nivelul premolarului
Vezi raspunsul corect 
 1. Mecanismul buccinator este alcătuit din:
 • A Musculatura limbii
 • B Muşchii planşeului bucal şi orbicular al buzelor
 • C Muşchii constrictori superiori faringieni, buccinatori şi orbiculari ai buzelor
 • D Muşchii maseteri şi buccinatori
 • E Muşchii buccinatori, maseteri şi pterigoidieni laterali
Vezi raspunsul corect 
 1. Funcția de reciprocitate a croşetelor:
 • A Se obține prin utilizarea croşetului RPI
 • B Se obţine prin prelungirea brațelor opozante rigide pe mai mulți dinţi
 • C Asigură stabilitatea orizontală a protezei
 • D Se obţine prin renunţarea la pintenul intern
 • E Este funcția prin care, după aplicarea croşetelor, nu se mai exercită forte active asupra dintelui
Vezi raspunsul corect 
 1. Granulomul piogen al gravidei:
 • A Apare mai frecvent în primul trimestru de sarcină
 • B Apare mai frecvent în trimestrul doi de sarcină
 • C Incidenţa lui se accentuează în trimestrul trei de sarcină
 • D Cauza probabilă este scăderea nivelului estrogenilor
 • E Poate creşte volumetric după naştere
Vezi raspunsul corect 
 1. Diagnosticul diferenţial în sindromul Costen se face cu:
 • A Nevralgia trigeminală clasică
 • B Sindromul Eagle
 • C Sindromul Ernst
 • D Nevralgia Halphen
 • E Nevralgia glosofaringiană
Vezi raspunsul corect 
 1. Conform clasificării Valerian Popescu, o despicătură anterioară incompletă (cheilo-schizis) de grad 2 afectează:
 • A Numai lueta
 • B Lueta și vălul palatin
 • C Buza superioară în totalitate, pragul narinar şi procesul alveolar
 • D Părțile moi ale buzei superioare
 • E Buza superioară în totalitate şi pragul narinar uni sau bilateral
Vezi raspunsul corect 
 1. Vârsta la care începe resorbția rădăcinii incisivilor temporari este:
 • A 5-6 ani
 • B 4-5 ani
 • C 3-4 ani
 • D 6-7 ani
 • E 2-3 ani
Vezi raspunsul corect 
 1. Prepararea clasică a unui incisiv central maxilar pentru coroana ceramică impune:
 • A Plasarea şanţurilor de ghidare într-o primă etapă
 • B Prepararea fețelor proximale după reducerea marginii incizale
 • C Prepararea suprafeței orale înaintea celei vestibulare
 • D Plasarea nivelului pragului într-o primă etapă
 • E Prepararea suprafeţei vestibulare în ultima etapă
Vezi raspunsul corect 
 1. Tratamentul definitiv al abcesului parodontal marginal constă în:
 • A Incizie la nivelul bombării maxime sau uşor decliv de aceasta
 • B Aplicarea pentru 24 ore a unei lame de dren în abcesele mari, voluminoase
 • C Chiuretaj subgingival în abcesul simplu la monoradiculari
 • D Gingivectomie în abcesul serpiginos la monoradiculari
 • E Îndepărtarea exsudatului purlent prin spălare abundentă cu soluții antiseptic
Vezi raspunsul corect 
 1. Cauza cea mai frecventă a ectopiei dentare este:
 • A Un obstacol în calea erupției dentare
 • B Existența unui capac osos
 • C Existența unei fibromucoase dure
 • D Reducerea sau chiar absența spațiului necesar erupției şi alinierii dentare
 • E Prezența unor formațiuni supranumerare
Vezi raspunsul corect 
 1. In cazul lamboului intrasulcular triunghiular şi trapezoidal, incizia orizontală se întâlneşte cu cea verticală la nivelul:
 • A Unghiului diedru dintre suprafețele dentare
 • B Interdentar
 • C Convexității maxime
 • D Papilei interdentare
 • E Feţei vestibulare dentare
Vezi raspunsul corect 

 

 1. Între antibioticele ce acționează asupra microorganismelor prin inhibarea sintezei proteice, utilizate în tratamentul bolii parodontale, se află:
 • A Amoxicilina
 • B Ciprofloxacina
 • C Polimixina
 • D Clindamicina
 • E Nistatina
Vezi raspunsul corect 
 1. Trauma ocluzală este urmată de modificări adaptative ale parodonțiului marginal precum:
 • A Accentuarea resorbţiei osului alveolar mai mult în sens lateral decât vertical
 • B Îngroșarea laminei dura
 • C Erupția activă accelerată a dinților care nu este compensată prin abraziune
 • D Îngustarea spațiului dentoalveolar
 • E Afectarea mai gravă a ligamentului periodontal decât a osului alveolar
Vezi raspunsul corect 
 1. Din punct de vedere histopatologic, gingivita hiperplazică prin inflamație microbiană se caracterizează prin:
 • A Creşterea numărului de fibre de colagen
 • B Scăderea numărului de celule, în special a fibroblaştilor
 • C Lipsa capilarelor de neoformație
 • D Creşterea nivelului citocromoxidazei
 • E Aspectul tumefacției hiperplazice, de umflătură de formă hemisferică
Vezi raspunsul corect 

 

Grile Rezidentiat Medicina Dentara 2019 intrebari complement multiplu:

 1. Caracteristicile ecosistemului microbian al plăcii bacteriene implicate în producerea cariei dentare sunt:
 • A Streptococul mutans a fost primul agent microbian incriminat în apariţia cariei
 • B Lactobacilii asigură producţia de polizaharizi intracelulari
 • C Streptococii sunt prezenţi în număr mare în leziunile carioase dentinare profunde
 • D Streptococii reprezintă 46% din flora salivară
 • E Streptococul mutans produce glicozilamilază şi fructozilreductază
Vezi raspunsul corect 
 1. Între criteriile principale de diagnostic al parodontitei agresive, se regăsesc:
 • A Cantitatea de placă este redusă în raport cu gradul avansat de distrucție a țesutului parodontal
 • B Disjuncţia rapidă a epiteliului joncţional şi distructia osoasă se pot opri uneori spontan în cursul bolii
 • C Disjuncția gingivo-dentară şi distrucţia osoasă se realizează rapid
 • D Titrul de anticorpi este semnificativ crescut în parodontitele agresive localizate şi mai redus în forma generalizată
 • E Este mai rară în comparație cu parodontita cronică
Vezi raspunsul corect 
 1. Adenomul pleomorf al glandei submandibulare trebuie deosebit de:
 • A Chistul branhial
 • B Chistul sebaceu
 • C Abcesul de lojă submandibulară
 • D Adenopatie submandibulară
 • E Litiaza submandibulară în faza pseudotumorală
Vezi raspunsul corect 
 1. După TEN CATE, prin mineralizarea parțială declanşată aproape imediat după secreţia matrice! organice, compoziţia smalțului (matricea smalțului) va consta initial din:
 • A Apă (65%)
 • B Material organic-proteine (15%)
 • C Material anorganic-hidroxiapatită (20%)
 • D Material organic-proteine (20%)
 • E Hidroxiapatită (65%)
Vezi raspunsul corect 
 1. La nivelul ATM zona bilaminară:
 • A Are un strat inferior elastic
 • B Este formată din ţesut conjunctiv vascularizat
 • C Este locul de inserţie a muşchiului pterigoidian lateral
 • D Leagă meniscul de peretele posterior al capsulei articulare
 • E Are în componență un strat colagenic
Vezi raspunsul corect 
 1. Flegmonul difuz hemifacial interesează spațiile:
 • A Pterigomandibular
 • B Parotidian
 • C Laterofaringian
 • D Temporal
 • E Infratemporal
Vezi raspunsul corect 
 1. Edemul după odontectomia molarului 3 inferior:
 • A Atinge maximum la 24 de ore de la intervenție
 • B Atinge maximum la 48-72 de ore de la intervenție
 • C Scade din a treia zi de la intervenție
 • D Scade din a patra zi de la intervenţie
 • E Prisnițul rece este indicat în primele 2 zile postextracţional
Vezi raspunsul corect 
 1. În compresiunea de maxilar cu prodenţie şi ocluzie distalizată (clasa II Angle subdiviziunea 1):
 • A Pentru închiderea cavității bucale, buza inferioară pătrunde în spatele incisivilor superiori şi se contractă cu putere
 • B Vârful limbii se deplasează mult peste incisivii inferiori în peste 70% din cazuri
 • C Deplasarea limbii înainte pare pasivă şi legată de gradul de separație al buzelor din poziția de repaus
 • D Buza inferioară se contractă puternic în fața incisivilor superiori
 • E Vârful limbii se deplasează mult peste incisivii inferiori în peste 90% din cazuri
Vezi raspunsul corect 
 1. Anchiloza ATM intracapsulară bilaterală este caracterizată prin:
 • A Este congenitală
 • B Bărbie mult retrudată
 • C Menton proeminent
 • D Hipotrofie maseterină
 • E Hipotonia musculaturii suprahioidiene
Vezi raspunsul corect 
 1. Autoocluzorul Lende:
 • A Se utilizează în paralel cu metoda înscrierii grafice
 • B Utilizează metoda înscrierii grafice
 • C Se utilizează în cadrul metodelor simple de determinare a relației centrice
 • D Machetele utilizate nu au borduri
 • E Nu poate transmite nivelul şi orientarea planului de ocluzie
Vezi raspunsul corect 
 1. Care dintre următoarele enunțuri referitoare la reincluzia dentară sunt adevărate?
 • A Reincluzia dentară este predominantă în dentiția permanentă
 • B Afectează mai frecvent molarul I temporar inferior
 • C Afectează mai frecvent sexul feminin
 • D Atunci când apare în dentiția permanentă, frecventa este mai mare la maxilar
 • E Momentul depistării reincluziei este mai ales în dentiția permanentă
Vezi raspunsul corect 
 1. Reincluzia totală a molarului II temporar se caracterizează prin:
 • A Bombarea mucoasei alveolare la nivelul dintelui inclus
 • B Ton vibrant la percuția mucoasei alveolare
 • C Reducerea spațiului pe arcadă prin înclinarea dinților vecini
 • D Prezenţa premolarului doi subiacent dezvoltat corespunzător vârstei
 • E Absenţa premolarului doi
Vezi raspunsul corect 
 1. În privința formării dentinei, trebuie făcute unele precizări:
 • A Întâi se formează dentina radiculară, apoi cea coronară
 • B Froamrea dentinei pimare fiziologice continuă odată cu intrarea dintelui în activitate
 • C Întâi se formează dentina coronară, apoi cea coonară
 • D Formarea dentinei primare fizioloice continuă odată cu intrarea dintelui în activitate
 • E Detina de reacție sau terțiară se produce ca modalitate de apărare față de diferitele agresiuni patologice (caria, abraziune) sau teraeutice
Vezi raspunsul corect 
 1. Lamboul gingival „în plic” folosit în tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale se caracterizează prin:
 • A Incizia se întinde pe un dinte mezial şi distal de la locul intervenţiei
 • B Nu este necesară incizia de descărcare
 • C Se foloseşte doar palatinal
 • D Se foloseşte atât pe versantul oral cât şi cel vestibular al crestei
 • E Se practică o incizie ce interesează festonul gingival, fibrele parodontale marginale superficiale şi papilele interdentare
Vezi raspunsul corect 
 1. Keratochistul odontogen:
 • A Apare mai frecvent la persoane vârstnice
 • B Produce, prin creştere, resorbția rădăcinilor dinţilor adiacenti
 • C Împinge pachetul vasculo-nervos alveolar inferior, spre bazilara mandibulară
 • D Determină tulburări de sensibilitate pe alveolar inferior
 • E Apare mai frecvent la mandibula
Vezi raspunsul corect 
 1. Bazele intermediare (coafajul indirect) trebuie să:
 • A Stimuleze activitatea „bacteriilor pioniere”
 • B Sporească permeabilitatea plăgii dentinare
 • C Aibă acțiune antihiperemiantă
 • D Fie radiotransparente
 • E Creeze condiții optime de vindecare pulpară
Vezi raspunsul corect 
 1. Papilomul oral trebuie diferenţiat de:
 • A Leucoplazia pătată
 • B Fibromul mucoasei orale
 • C Granulomul piogen
 • D Adenomul pleomorf al glandelor salivare mici
 • E Cilindromul glandelor salivare mici
Vezi raspunsul corect 
 1. Teaca HERTWIG:
 • A Este o formațiune de natură conjunctivă
 • B Are rol inductor
 • C Generează resturile epiteliale Malassez
 • D Iniţiază formarea smalțului dentar
 • E Rezultă prin multiplicarea celulelor epiteliale provenite din lama dentară
Vezi raspunsul corect 
 1. Tehnica de condensare termomecanică a gutapercii (McSPADDEN) se caracterizează prin:
 • A Facilitează depăşirile în lipsa unui stop dentinar apical corespunzător
 • B Este indicată pentru obturarea canalelor înguste şi curbe
 • C Conul principal trebuie să se blocheze în canal la 2,5 mm de constricţia apicală
 • D Compactorul ales trebuie să fie de acelaşi calibru ca şi acul Kerr cel mai gros care a lărgit canalul până la 1-1,5 mm de reperul apical stabilit
 • E Retragerea compactorului din canal se face după ce a fost oprit din rotaţie
Vezi raspunsul corect 
 1. În tratamentul bolii parodontale, acidul cromic:
 • A Este utilizat în atingeri pe ulcerațiile herpetice
 • B Este utilizat în aplicații scurte în fistule apico gingivale
 • C Produce cauterizarea completă a țesutului de granulație din pungile parodontale adânci
 • D Este utilizat în spălături bucale în tratamentul preventiv al pericoronaritelor
 • E Este utilizat în aplicaţii scurte în pungi parodontale cu exsudat purulent
Vezi raspunsul corect 
 1. În cadrul permeabilizării şi evidării continutului canalelor în gangrena:
 • A Se foloseşte acid sulfuric 50%
 • B Se foloseşte soluția de EDTA
 • C Evidarea conţinutului se face cu instrumente Haedstrom
 • D Soluţia de acid clorhidric 20-30% se lasă în canal 24 de ore
 • E Concomitent cu evidarea conţinutului se fac spălături cu soluții antiseptic
Vezi raspunsul corect 
 1. Factorii locali care pot determina apariţia unei necroze pulpare sunt:
 • A Creşterile mari de temperatură în cazul şlefuirii dinților fără răcire
 • B Intoxicații exogene cu metale grele
 • C Microorganisme care pătrund în pulpa dentară
 • D Traumatisme care determină secţionarea vaselor pulpare la nivelul apexului
 • E Aparate ortodontice greşit calculate
Vezi raspunsul corect 
 1. Diagnosticul diferențial al granulomului periferic cu celule gigante se face cu:
 • A Epulis granulomatos
 • B Lipom
 • C Chist de erupție
 • D Mucocel
 • E Epulis fibros
Vezi raspunsul corect 
 1. Tumorile maligne ale porțiunii postsulcale a limbii:
 • A Au un grad redus de malignitate
 • B Au un grad mare de malignitate pe plan local
 • C Durerile apar precoce
 • D Metastazele apar precoce
 • E Evoluţia este rapidă
Vezi raspunsul corect 
 1. Un pacient prezintă o durere violentă, spontană, iradiantă în regiunea temporală şi auriculară care nu cedează la calmante. Obiectiv se observă o congestie a mucoasei în dreptul dintelui 1.6 şi un edem al regiunii geniene drepte. Dintele 1.6 prezintă o carie profundă cu lipsa sângerării la sondarea canalelor radiculare şi durere puternică la percuția axială. Tratamentul de urgență al afecţiunii constă în:
 • A Drenaj endodontic
 • B Irigare endocanaliculară cu soluții antiseptice
 • C Dintele se lasă deschis
 • D Se poate aplica hidroxid de calciu în canalele radiculare şi dintele se închide în prima şedinţă
 • E Este indicată numai administrarea de antibiotice până la cedarea fenomenelor inflamatorii
Vezi raspunsul corect 
 1. Care dintre următoarele concluzii asupra corelațiilor dintre deglutiţie şi dezvoltarea aparatului dento-maxilar (Ap.D.M.) sunt corecte?
 • A Deglutiţia este o funcţie care se efectuează zi şi noapte, în timpul şi între mese
 • B Timpul I al deglutiţiei nu se schimbă cu vârsta
 • C Pentru sugari este caracteristică o deglutiţie în care maxilarele sunt depărtate, iar limba propulsată se aşează între creste în regiunea anterioară
 • D Când, după erupția dinţilor temporari, persistă sau se face reîntoarcerea la tipul deglutiţiei infantile, acest fenomen se consideră ca normal
 • E După erupția dinților permanenți, limba îi depăşeşte în timpul deglutiţiei
Vezi raspunsul corect 
 1. Pragul proximal asimetric:
 • A Este indicat la dinţii cu volum mic
 • B Se poate realiza numai pentru coroanele metalo-acrilice
 • C Este indicat la premolari
 • D Se realizează din motive fizionomice
 • E Este indicat când ceramica acoperă în întregime metalul
Vezi raspunsul corect 
 1. Interpoziția cu succiune intensa a degetelor:
 • A Determină contracții puternice ale musculaturii labiale a muşchiului moţului bărbiei
 • B Determină o scădere pronunţată a presiunii intraorale
 • C Examenul facial, în momentul practicării în această modalitate a obiceiului vicios, este elocvent
 • D Şanţurile faciale nu sunt modificate în momentul acţiunii
 • E Determină contracţii ale muşchilor temporali
Vezi raspunsul corect 
 1. Diagnosticul pozitiv al incluziei dentare se stabileşte pe baza următoarelor semne clinice:
 • A Profil facial aplatizat
 • B Etaj inferior proporțional cu etajul mijlociu al fetei
 • C Persistenţa pe arcadă a dintelui temporar
 • D Pericoronarită
 • E Apexul dintelui inclus este fuzionat cu corticala osoasă
Vezi raspunsul corect 
 1. Tratamentul în gingivita cronică simplă, necomplicată, urmăreşte:
 • A Instruirea pacientului asupra unui periaj corespunzător
 • B Detartraj
 • C Tratamentul bolilor generale asociate
 • D Gingivectomie pentru desființarea hiperplaziei
 • E Operaţie cu lambou şi excizia gingiei fibromatoase
Vezi raspunsul corect 
 1. Leziunea precoce a inflamației gingivale este caracterizată prin:
 • A Scăderea numărului de celule Langerhans şi a capacitātii lor de a prelua informația antigenică de la bacteriile patogene
 • B Accentuarea hiperemiei active
 • C Apariţia fenomenelor de fragilitate capilară
 • D Existenţa unui infiltrat leucocitar scăzut în corion
 • E Traversarea laminei bazale de către polimorfonucleare ce pot fi decelate in epiteliu şi în lichidul şanţului gingival
Vezi raspunsul corect 
 1. Semnele clinice orale ale fracturilor de maxilar cuprind:
 • A Echimoze ale fibromucoasei orale
 • B Edem al vestibulului bucal
 • C Ocluzie incrucişată
 • D Fracturi coronare dentare
 • E Plăgi ale fibromucoasei orale
Vezi raspunsul corect 
 1. Reperele relației centrice sunt:
 • A Echilibrul tonic antigravific
 • B Contracție echilibrată a musculaturii manducatoare
 • C Existenta spațiului Donders
 • D Condilii pozitionati in cavitatea glenoida anterior cu 0,2-1,7 mm B Dimen
 • E Dimensiunea verticală centrică egală cu a etajului mijlociu
Vezi raspunsul corect 
 1. Semnele clinice subiective din parodontita marginală cronică profundă lent progresivă sunt:
 • A Tulburări de masticație, urmare a mobilităţii dentare patologice
 • B Mobilitate patologică de gradul 2 sau 3
 • C Tulburări de fonație ca urmare a mobilităţii dentare patologice
 • D Migrări patologice
 • E Manifestări psihice anxios-obsesive exagerate
Vezi raspunsul corect 
 1. Anestezia intraligamentară este indicată la:
 • A Extracția dinţilor temporari
 • B Pacienţi hemofilici
 • C Pacienți trataţi cu anticoagulante orale
 • D Dinți cu abces parodontal
 • E Pacienţi cu tulburări hepatice
Vezi raspunsul corect 
 1. Imunologia cariei dentare – glicoziltransferazele:
 • A Sunt implicate în agregarea dextran-dependentă
 • B Au caracter puternic imunogenic în cazul
 • C Clostridium difficile Sunt proteine majore de virulență a streptococilor mutans
 • D Sunt codificate de trei gene care exprimă activități enzimatice distincte
 • E Sunt prezente în salivă sub forma lactoperoxidazei și aglutininelor bacteriene
Vezi raspunsul corect 
 1. In cazul probei şi adaptării inlay-urilor:
 • A Diferențele mici marginale reclamă refacerea piesei protetice
 • B Diferenţele mici marginale se pot perfecta prin burnisare
 • C Diferenţele mici marginale se vor elimina după cimentare prin burnisare
 • D Lustruirea se va face întodeauna de către tehniciant
 • E Lustruirea se va face în cavitatea orală cu filțuri mici
Vezi raspunsul corect 
 1. Tehnica lui Barreiro utilizată în tratamentul inflamaţiei pulpare a dinţilor temporari are următoarele caracteristici:
 • A Este o tehnică de pulpectomie
 • B Păstrează intact tavanul camerei pulpare
 • C Abordarea pulpei dentare se face la nivelul coletului dentar, vestibular
 • D În camera pulpară se aplică un amestec de eugenat de zinc şi formocrezol, iar la bază ciment oxifosfat
 • E Folosirea acestei tehnici creşte riscul de fractură dentară
Vezi raspunsul corect 
 1. Tratamentul de urgență al gingivo-stomatitei ulcero- necrotice constă în:
 • A Spălături bucale largi, efectuate des din jumătate în jumătate de oră în primele ore de la prezentare, cu, soluţii antiseptice de cloramină 3%o, permanganat de potasiu 1/5000-1/10000
 • B Tratamentul cariilor
 • C Detartraj minuțios supra-şi subgingival cu ultrasunete şi chiurete Gracey
 • D Îndepărtarea depozitelor infectate de fibrină prin ștergea cu blândețe cu comprese îmbibate cu apâ oxigenată
 • E Aplicarea locală de colutorii complexe
Vezi raspunsul corect 
 1. Care din următoarea simptomatologie clinică este întâlnită în pulpita acută seroasă totală:
 • A Durere de intensitate moderată
 • B Durere exacerbată la cald
 • C Durere exacerbată la rece
 • D Reacție dureroasă la percuția în ax
 • E Durere iradiantă
Vezi raspunsul corect 
 1. Care din următoarele semne subiective şi obiective sunt întâlnite în pulpita cronică deschisă ulceroasă?
 • A Dureri care apar în timpul actului masticator
 • B Dureri violente cu caracter pulsatil
 • C Cavitate carioasă mare ocupată parțial de o formațiune polipoasă
 • D Cavitate carioasă care prezintă o deschidere a camerei pulpare prin care se observă pulpa de culoare roşu închis
 • E Palparea cu sonda a suprafeței pulpare descoperite este extrem de dureroasă
Vezi raspunsul corect 
 1. Linia muco-gingivală:
 • A Este linia de demarcație dintre gingia fixă şi mucoasa alveolară
 • B Este linia de demarcație dintre gingia fixă şi marginea gingivala liberă
 • C Corespunde, in general, cu portiunea cea mai declivă a şantului gingival
 • D Este vizibilă pe fata vestibulară a ambelor maxilare
 • E Este vizibilă în zona palatinală a versantului alveolar maxilar
Vezi raspunsul corect 
 1. Functia masticatorie perturbată determină:
 • A Lipsa abraziei fiziologice in dentația permanentă
 • B Lipsa mezializării fiziologice a mandibulei
 • C Abrazia fiziologică foarte redusă în perioada dentației temporare
 • D Contacte premature în drumul de închidere al mandibulei
 • E Contractii ale muşchilor milohioidieni
Vezi raspunsul corect 
 1. Parodontita apicală acută seroasă (difuză) se caracterizează prin:
 • A Durere la ingestia de alimente reci
 • B Durere violentă şi permanentă
 • C Sângerare abundentă la sondarea canalelor radiculare
 • D Adenopatie regională
 • E Durere iradiantă în regiunile învecinate
Vezi raspunsul corect 
 1. Croşetul continuu:
 • A Este utilizat ca element antibasculant
 • B Prezintă stabilitate redusă
 • C Se plasează pe fata orală a dintilor frontali infracingular
 • D Este un foarte bun element de sprijin
 • E Poate fi situat supraecuatorial la nivelul dintilor laterali
Vezi raspunsul corect 
 1. In tratamentul bolii parodontale, soluţia de peroxid de hidrogen 30% se utilizează:
 • A Pentru efectul său antimicrobian, în special asupra germenilor anaerobi
 • B Pentru efectul său cauterizant bine suportat de gingia hiperplaziată
 • C In combinație cu detergenți anionici iodofori
 • D Pentru proprietatea sa de a elibera clor activ care, în combinație cu apa, eliberează oxigen
 • E Pentru proprietatea sa de a elibera ioni de argint, în aplicații locale, strict lezionale
Vezi raspunsul corect 
 1. Determinarea lungimii canalului radicular:
 • A Metoda clinică a fost introdusă recent, odată cu apariţia instrumentarului rotativ de Ni Ti
 • B Metoda clinico-radiologică constă în suprapunerea unui ac endodontic pe radiografia realizată înaintea tratamentului
 • C Metoda Dick are avantajul că nu necesită radiografie
 • D Metoda electronică se bazează pe corelația dintre valoarea rezistenţei electrice în canal cu cea a unui electrod aplicat pe mucoasa orală
 • E Metoda electronică are precizie mare
Vezi raspunsul corect 
 1. Orientarea planului de ocluzie în zona laterală:
 • A La pacienţii cu profil concav acesta va fi divergentfață de planul Camper
 • B Se poate determina utilizând plăcuţa Fox
 • C Se realizează raportându-se la planul lui Frankfurt
 • D Se poate determina utilizând metoda disocierii analitice Lejoyeux
 • E Este paralel cu linia ce uneşte tragusul cu comisura buzelor
Vezi raspunsul corect 
 1. Care din următoarele enunțuri referitoare la semnele clinice întâlnite în parodontita apicală acută hiperemică sunt adevărate:
 • A La presiunea dintelui în alveolă, pacientul resimte 6 uşurare a durerii, atâta timp cât ține dinţii încleştaţi
 • B Formele iritativ-mecanice sunt cele mai dureroase
 • C Pacientul prezintă asimetrie facială
 • D Pacientul poate prezenta simptomatologie de pulpită totală
 • E Pacientul prezintă un abces vestibular
Vezi raspunsul corect 
 1. Metodele antropometrice de determinare a dimensiunii verticale a etajului inferior:
 • A Utilizează teste fonetice ce conțin fonema „esse”
 • B Se cer completate totdeauna prin metode funcţionale
 • C Utilizează radiografii cefalometrice realizate în perioada dentată
 • D Utilizează metoda înscrierii grafice
 • E Metoda Landa este o metodă fără repere postextracţionale
Vezi raspunsul corect 
 1. Croşetul Nally-Martinet:
 • A E un croşet cu patru brațe
 • B Este utilizat pe premolari
 • C Are scopul de a împiedica bascularea dintelui
 • D Are pintenul ocluzal situat în foseta distală
 • E Aparţine sistemului Ney
Vezi raspunsul corect 
 1. Ca principii de tratament al gingivitei de sarcină și precauții în timpul sarcinii, trebuie evitate:
 • A Şedinţele lungi, obositoare
 • B Radiografiile
 • C Tratamentele în trimestrul al II-lea de sarcină şi efectuarea acestora în trimestrul al III-lea
 • D Şedinţele în pozitia de clinostatism a pacientei şi schimbarea în poziție șezând
 • E Tratamentele chirurgicale care trebuie amânate, pe cât posibil, după naştere
Vezi raspunsul corect 
 1. Principalele caracteristici ale meziodensului se pot sintetiza astfel:
 • A Apare doar la maxilarul inferior
 • B Poate provoca incluzia premolarilor
 • C Poate erupe sau rămâne inclus
 • D Poate erupe în poziție normală sau inversată
 • E Este uniradicular
Vezi raspunsul corect 
 1. Principalele semne clinice de îmbolnăvire în parodontita juvenilă, sunt:
 • A Mobilitate dentară patologică
 • B Pungi parodontale false
 • C Migrări patologice ale primilor premolari
 • D Retractie gingivala
 • E Hiperestezie dentinară
Vezi raspunsul corect 
 1. Alveolita uscată postextracţională este caracterizată prin:
 • A Durere intensă
 • B Adenită locoregională
 • C Febră marcată
 • D Dureri ce apar la 2-3 zile de la extracţie
 • E Se poate complica cu osteomielită
Vezi raspunsul corect 
 1. Diagnosticul pozitiv al granulomului simplu conjunctiv se pune pe baza următoarelor semne clinice şi radiologice:
 • A Senzație de alungire a dintelui
 • B Prezența unei fistule în dreptul dintelui cauzator
 • C Prezența unei radiotransparente care la maxilarul superior în zona laterală are convexitatea orientată spre apexul dinților superiori
 • D Teste de vitalitate pozitive la intensități mari ale excitantului
 • E Mucoasa, în dreptul dintelui cauzator, sensibilă la palpare
Vezi raspunsul corect 
 1. Optimizarea sprijinului direct al protezelor parțiale scheletate se realizează prin:
 • A Plasarea unui croşet de cealaltă parte a axei suport față de şeaua distală
 • B Utilizarea pintenilor ocluzali meziali
 • C Utilizarea pintenilor ocluzali distali
 • D Extensia totală a bazei protezei
 • E Utilizarea unui conector tip bară transversală posterioară
Vezi raspunsul corect 
 1. Avantajele utilizării glutaraldehidei față de formocrezol în pulpotomia la dinţii temporari sunt:
 • A Contribuie la menținerea mai îndelungată a dinților temporari pe arcadă
 • B Este mai puțin activă din punct de vedere chimic
 • C Determină mai puține leziuni apicale şi necroză
 • D Stimulează apariţia ţesutului de granulație periapical
 • E Determină mai puțină calcifiere pulpară
Vezi raspunsul corect 
 1. Linerii din eugenolat de zinc:
 • A Au valoare crescută a modulului de elasticitate
 • B Aderă de dentină
 • C Inhibă polimerizarea răşinilor
 • D Sunt contraindicați în coafajul direct
 • E Sunt indicaţi sub obturațiile de compozit
Vezi raspunsul corect 
 1. Condensarea laterală la rece a gutapercii:
 • A Asigură o sigilare inferioară obturaţiilor prin cimentarea unui singur con
 • B Conul de gutapercă principal se alege cu două numere mai mare decât cel mai gros instrument folosit pe toată lungimea de lucru
 • C Urmăreşte umplerea spațiului endodontic cu gutapercă injectată
 • D Conurile accesorii pot fi extra fine, fine şi medii
 • E Mânerul spreaderelor poate fi asemănător sondelor endodontice sau acelor Kerr
Vezi raspunsul corect 
 1. Preparația canalului radicular în gangrenă:
 • A Metodele mecanice au la bază fluxul de unde acustice care porneşte de la acul introdus în canal
 • B Metodele dinamice utilizează o combinație între vibrația sonică şi mişcarea rotativă
 • C Metodele sonice se bazează pe producerea unor vibraţii cu o frecvență de 3000-5000 Hz
 • D Unda de şoc lichidiană produsă de acul endosonic loveşte peretele dentinar cu 800 km/h
 • E Metoda cu laser utilizează un laser pulsatoriu de 35 W
Vezi raspunsul corect 
 1. Molarii temporari se diferenţiază din punct de vedere morfologic de omologii permanenţi printr-o serie de elemente:
 • A Îngustare cervicală marcată
 • B Creste cervicale palatinale mai pronunţate
 • C Contact strâns între molari, realizat prin suprafețe de contact întinse şi plate
 • D Număr redus de canalicule accesorii în podeaua camerei pulpare
 • E Canale radiculare neregulate, adesea în formă de „panglică” şi mult mai complicate decât ale dinţilor permanenti
Vezi raspunsul corect 
 1. Dovezi ale implicării microorganismelor în etiologia cariei:
 • A Antihistaminicele administrate prin alimentație reduc severitatea îmbolnăvirii prin carie
 • B Dinții neerupti prezintă deseori carii
 • C Animalele „germ free” nu sunt afectate de carie
 • D Microorganismele orale pot determina în vitro leziuni asemănătoare cariei la nivelul smalțului
 • E Microorganismele lipsesc din smalțul şi dentina cariată
Vezi raspunsul corect 
 1. Chiuretele Gracey „mini cinci”:
 • A Sunt în număr de patru
 • B Au partea pasivă mai scurtă cu 5 mm decât  la chiuretele standard
 • C Pot fi utilizate în pungi de 5 mm sau mai mari
 • D Au partea activă mai lungă cu 3 mm decât la chiuretele standard
 • E Au partea pasivă cu 3 mm mai lungă decât la chiuretele standard
Vezi raspunsul corect 
 1. Diagnosticul diferențial al ranulei suprahioidiene se face cu:
 • A Abcesul de lojă submandibulară
 • B Adenita submentonieră
 • C Flegmonul hemifacial
 • D Abcesul limbii
 • E Abcesul submentonier
Vezi raspunsul corect 
 1. Croşetul Ney combinat 1-2:
 • A Prezintă o excelentă încercuire
 • B Este indicat pe molari conici
 • C Prezintă o retenţie bună
 • D Prezintă o încercuire slabă
 • E Are o reciprocitate satisfăcătoare
Vezi raspunsul corect 
 1. Extirparea chistului branhial presupune desprinderea acestuia de pe:
 • A Osul hioid
 • B Pachetul vasculo-nervos al gâtului
 • C Peretele lateral al faringelui
 • D Peretele posterior al faringelui
 • E Apofiza stiloidă
Vezi raspunsul corect 
 1. 118. Ritmul de formare a tartrului dentar depinde de:
 • A Localizarea dintelui
 • B Ataşarea de dinte prin intermediul unei pelicule organice
 • C Natura alimentelor
 • D Unirea între cristalele anorganice de tartru şi cele din structura dintelui
 • E Variaţiile individuale ale fluxului salivar
Vezi raspunsul corect 
 1. Faza secundară de tratament al bolii parodontale cuprinde:
 • A Tratamentul complicaţiilor acute
 • B Proceduri chirurgicale
 • C Tratament ortodontic
 • D Instruirea pacienţilor privind igiena orală
 • E Desfiinţarea microulcerațiilor din pungile parodontale false
Vezi raspunsul corect 
 1. Caria de biberon prezintă următoarele caracteristici:
 • A Interesează mai frecvent molarii doi temporari şi incisivii inferiori temporari
 • B Se dezvoltă pe leziuni hipoplazice prezente în smalț în momentul erupției dentare
 • C Apare pe suprafețele netede ale incisivilor superiori cu menajarea marginilor incizale
 • D Debutează sub forma unor pete alb-opace la nivelul smalțului
 • E Apare la copii ale căror mame prezintă boli cronice
Vezi raspunsul corect 
 1. Avantajele tehnicii de cimentare a unui con unic, calibrat la apex:
 • A Combate foarte eficient microinfiltraţiile
 • B Majoritatea sigilanților sunt solubil deci nu realizează o cimentare exagerat de fixă
 • C Conţinutul de gutapercă al obturației fiind mic, nu există pericolul unor reacţii alergice
 • D Metoda este simplă
 • E Execuția este rapidă
Vezi raspunsul corect 
 1. Stabilitatea inlay-ului:
 • A Nu este influenţată de forma bazei cavității
 • B Este direct proporţională cu valoarea retenţiei
 • C Este diminuată de către un perete pulpar concav
 • D Creşte când peretele pulpar este concav
 • E Este invers proporțională cu valoarea retenției
Vezi raspunsul corect 
 1. Utilizarea prelungită a clorhexidinei poate fi urmată de unele efecte secundare precum:
 • A Depunerea crescută de tartru subgingival
 • B Colorații galben-maronii ale dinţilor, obturațiilor fizionomice şi ale suprafeței dorsale a limbii
 • C Modificări tranzitorii ale senzației gustative
 • D Decimentări ale lucrărilor protetice fixe
 • E Reacţii alergice
Vezi raspunsul corect 
 1. În cazul utilizării laserului în pulpotomia dinţilor temporari, se obțin următoarele efecte:
 • A Durata de viață a dintelui temporar pe arcadă este crescută peste vârsta de înlocuire
 • B Hemostază la nivelul camerei pulpare
 • C Efect bactericid
 • D Sigilarea canalelor radiculare
 • E Creşterea cantităţii de colagen în ţesuturile de susţinere ale dintelui
Vezi raspunsul corect 
 1. Extracția alveoloplastică intraseptală, după Obwegeser, presupune:
 • A Osteotomia corticalei vestibulare la baza crestei alveolare cu instrumentar rotativ
 • B Fracturarea corticalei vestibulare doar prin presiune digitală
 • C Fracturarea corticalei orale doar prin presiune digitală
 • D Osteotomia corticalei orale la baza crestei alveolare cu instrumentar rotativ
 • E Osteotomia corticalei orale şi vestibulare cu daltă şi ciocan
Vezi raspunsul corect 
 1. În etiopatogenia incluziei dentare sunt incriminați următorii factori:
 • A Meziopoziția generalizată
 • B Displazia mandibulo-facială
 • C Poziția profundă a mugurelui dentar
 • D Ereditatea
 • E Rahitismul
Vezi raspunsul corect 
 1. În forma localizată de parodontită juvenilă, semnele clinice se produc în următoarele zone:
 • A Primii molari şi incisivii
 • B Primii premolari superiori şi inferiori
 • C Primii molari, incisivii şi dinţii imediat vecini
 • D Incisivii superiori şi inferiori
 • E Primii premolari şi incisivii
Vezi raspunsul corect 
 1. Prepararea combinată a fetei ocluzale pentru coroana mixtă:
 • A Este mai bine să se realizeze dupå separare
 • B Când ocluzal va fi numai metal se va îndepărta 1 mm din cuspizii de sprijin
 • C Se vor indepărta 1,5 mm din cuspizii linguali mandibulari
 • D Presupune o preparare de 2-2,5 mm a cuspizilor vestibulari
 • E Se vor îndepărta 1,5 mm din cuspizii vestibulari mandibulari
Vezi raspunsul corect 
 1. Caracteristicile scheletului metalic al coroanelor metalo-ceramice sunt:
 • A Capa metalică să aibă o grosime de maxim 0,5 mm
 • B Trecerea de la metal la materialul ceramic să se facă prin unghiuri rotunjite
 • C Capa metalică să fie rigidă
 • D Capa metalică să prezinte macroretenţii
 • E Capa metalică să asigure pe cât posibil o grosime egală masei ceramice
Vezi raspunsul corect 
 1. În raport cu parodonțiul marginal, trauma ocluzală primară se produce în cazul:
 • A Unor lovituri accidentale sau prin agresiune, aplicate asupra mandibulei
 • B Interpunerii accidentale în cursul masticației a unor fragmente sau obiecte dure
 • C Aparatelor ortodontice care dezvoltă forţe excesive
 • D Punţilor dentare nejudicios concepute sau incorect
 • E Obturațiilor sau coroanelor înalte
Vezi raspunsul corect 
 1. Abcesul spațiului corpului mandibular are drept etiologie:
 • A Gangrena caninului inferior
 • B Parodontita apicală acută a premolarului 1 inferior
 • C Chistul suprainfectat al molarului 2 inferior
 • D Litiaza canalului Wharton
 • E Parodontopatie marginală acută a premolarului 2 inferior
Vezi raspunsul corect 
 1. Semnele clinice de întrerupere a continuităţii osoase în cazul fracturilor de mandibulă sunt:
 • A Hematom
 • B Durere la locul fracturii
 • C Crepitații osoase
 • D Modificări ale rapoartelor de ocluzie
 • E Deformări osoase ale etajului inferior al feței
Vezi raspunsul corect 
 1. Caseta dublă:
 • A Este utilizată la prepararea cavităţilor clasa D Hess
 • B Este utilizată pentru inlay-urile cu două fete
 • C Retenția orizontală este dată de inlay-ul ocluzal
 • D Pereții verticali vestibulari şi orali vor fi divergenţi şi spre dintele adiacent
 • E Este o casetă simplă cu cinci pereți
Vezi raspunsul corect 
 1. Care dintre următoarele enunţuri legate de utilizarea sulfatului feric în tratamentul inflamației pulpare la dinţii temporari sunt adevărate?
 • A Sulfatul feric se prezintă sub formă de pulbere care se combină cu apa
 • B Este un agent hemostatic
 • C Induce vindecarea pulpei şi formarea unei punti de dentină pe pulpa expusă
 • D Reduce posibilitatea de apariţie a resorbţiei interne a țesutului pulpar restantfusion_
 • E Are efect toxic local şi general
Vezi raspunsul corect 
 1. Nivelul planului de ocluzie la edentatul total bimaxilar:
 • A Pentru zonele laterale acesta se apropie de câmpul protetic mai puţin deficitar
 • B La macheta mandibulară este hotărât pe baza determinării dimensiunii verticale
 • C La nivel frontal va fi situat frecvent la nivelul marginii inferioare a buzei superioare
 • D Se realizează concomitent pentru ambele borduri de ocluzie (maxilară şi mandibulară)
 • E Pentru zonele laterale se va fixa la mijlocul distanței dintre cele două creste edentate
Vezi raspunsul corect 
 1. Care dintre următoarele enunţuri legate de utilizarea arsenicului în pulpotomia devitală a dinților temporari sunt adevărate?
 • A Se foloseşte sub formă de pulbere
 • B Are o acțiune promptă şi sigură
 • C Poate difuza dincolo de apex
 • D Necesită o deschidere cât mai mare a camerei pulpare
 • E După îndepărtare poate lăsa sângerare
Vezi raspunsul corect 
 1. Mişcarea Benett:
 • A Este realizată de condilul orbitant
 • B Depinde de configurația cavității glenoide
 • C Se înscrie într-un con
 • D Este o deplasare spre lateral a condilului
 • E Este o mişcare de translație înainte, în jos şi medial
Vezi raspunsul corect 
 1. Abcesul parodontal marginal se însoţeşte de următoarele semne obiective:
 • A Tumefacţie circumscrisă, rotundă sau ovalară
 • B Percutia verticală a dinţilor limitrofi mai dureroasă decât cea transversală
 • C Dinți limitanți, în general, cu procese carioase
 • D Jenă dureroasă la masticație, uneori şi spontană
 • E Consistenţă moale atunci când este situat vestibular şi lingual
Vezi raspunsul corect 
 1. Avantajele linerilor:
 • A Ajută la dezintegrarea lichidelor bucale
 • B Au efect neodentinogenetic (lineri cu hidroxid de calciu)
 • C Reduc microinfiltraţia marginală la interfața dintre pereţii cavităţii şi obturația coronară
 • D Permit transmiterea stimulilor termici
 • E Se pot desprinde cu uşurinţă de pe suprafaţa plăgii dentinare
Vezi raspunsul corect 
 1. Durerea în colica salivară submandibulară:
 • A Apare legat de orarul meselor
 • B Este localizată în planşeul bucal şi limbă
 • C Iradiază spre osul hioid
 • D Apare lent, progresiv
 • E Iradiază spre ATM
Vezi raspunsul corect 
 1. Intermediarii situați intramucos:
 • A Poartă denumirea de „corp de punte igienic modificat”
 • B Necesită realizarea unei concavități la nivelul crestei edentare
 • C Se adaptează bine la nivelul crestelor late
 • D indicațiile lor sunt limitate la zone cu vizibilitate redusă
 • E Mai sunt cunoscuți sub denumirea de „corp de punte conice”
Vezi raspunsul corect 
 1. În ectopia dentară, examenul radiologic prin teleradiografia de profil permite:
 • A Stabilirea cu exactitate a relației dintre molarul de  ani și baza craniului prin axa Y
 • B Face posibilă diferențierea unor relații sagitale false la nivelul molarilor
 • C Are la bază axa Y (axa Nasion-Gnathion)
 • D Evidențiază lipsa abraziunii sau existența unui tipar tipic de abraziune
 • E Evaluarea raportul radicular al dintelui ectopic cu apexurile dinților antagoniști
Vezi raspunsul corect 
 1. Croșeul cu acțiune posterioră:
 • A Se aplică în special pe molarul 2 ce delimitează distal edentația
 • B Este indicat pe caninii la care linia ghid este foarte înaltă pe o față și coborând pe cealaltă
 • C Este idicat când linia ghid este înaltă, orizontală aproape de fața ocluzală
 • D Prezintă excelentă încercuire într-o singură direcție
 • E Nu prezintă sprijin ocluzal
Vezi raspunsul corect 
 1. Printre complicațiile flegmonului hemifacial se pot număra:
 • A Supurații pleuropulmonare
 • B Limfadenite locoregionale
 • C Abcesul limbii
 • D Abcesul orbitei
 • E Supurații hepato-renale
Vezi raspunsul corect 
 1. Condensarea laterală la cald a gutapercii:
 • A Ameliorează obturațiile realizate prin condensare laterală la rece
 • B Pentru încălzirea spreaderului se poate folosi sterilizatorul cu perle de sticlă
 • C Pentru condensare se folosesc nişte instrumente numite bizotatoare de gutapercă
 • D Reclamă o lărgire excesivă a canalului
 • E A fost introdusă de Schilder în 1967
Vezi raspunsul corect 
 1. Următoarele enunțuri referitoare la aspectele terapeutice în transpoziția dentară completă sunt corecte:
 • A În transpoziția completă canin-incisiv lateral, obiectivele terapeutice vor viza intervenţii asupra caninului-şlefuiri modelante ale cuspidului caninului, în şedinţe succesive
 • B În transpoziția completă canin-incisiv lateral, este posibilă cosmetizarea prin adiție a incisivului lateral
 • C În transpoziția completă canin-premolar I se efectuează şlefuri selective în şedinţe repetate ale cuspidului palatinal al premolarului, când acesta creează blocaje ocluzale
 • D În transpoziția completă canin-premolar I se recomandă şlefuiri selective ale molarului prim permanent
 • E În transpoziția completă canin-premolar I se recomandă şlefuiri ale cuspidului vestibular al premolarului II
Vezi raspunsul corect 
 1. Metoda stimulării electrice bilaterale:
 • A Are ca rezultate relaxarea musculaturii ridicătoare mandibulare
 • B Stimulii utilizaţi pot fi unici
 • C Stimulii utilizaţi pot fi sub formă de trenuri de impulsuri
 • D Vizează emergența trigemenului din cutia craniana
 • E Se urmăreşte obţinerea unei linii izoelectrice caracteristice relației de postură
Vezi raspunsul corect 
 1. În gingivita şi gingivostomatita ulcero-necrotică, sunt prezente următoarele semne subiective:
 • A Halenă fetidă
 • B Hipersalivație vâscoasă
 • C Rigiditatea fetei
 • D Senzație de gust metalic şi alterat
 • E Dureri spontane iradiate în oasele maxilare
Vezi raspunsul corect 
 1. Inlay-ul în inlay:
 • A Este indicat ca retentor în punţi cu dinții stâlpi prea divergenti
 • B Este indicat în punţi de întindere mare
 • C Inlay-ul secundar rămâne necimentat
 • D Inlay-ul primar are dimensiuni ceva mai mari
 • E Inlay-ul primar aparține de punte
Vezi raspunsul corect 
 1. Care din următoarele enunțuri sunt adevărate în cazul semnului lui Quintero:
 • A Este un semn patognomonic în meziodensul inclus
 • B Este un semn patognomonic în incluzia caninului superior
 • C Se traduce prin mezio-înclinația coroanei incisivului lateral superior
 • D Se traduce prin poziţia vestibularizată a coroanei incisivului lateral superior
 • E Se traduce prin rotatia mezio-vestibulară a coroanei incisivului lateral superior
Vezi raspunsul corect 
 1. Medicaţia endodontică folosită la dezinfectia canalelor se poate face cu:
 • A Antidepresive triciclice
 • B Betablocante
 • C Antagonişti ai vitaminei K
 • D Enzime
 • E Corticoizi
Vezi raspunsul corect 
 1. Intermediarii cu contacte punctiforme:
 • A Necesită de cele mai multe ori preparare chirurgicală a crestei edentate
 • B Sunt indicați la creste late
 • C Prezintă zone destul de greu accesibile autocurăţirii
 • D Sunt indicați în zona premolar-canină a maxilarului
 • E Sunt preferați în zonele de sprijin mandibular
Vezi raspunsul corect 
 1. Extracția dentară la pacienţii cu corticoterapie impune:
 • A Întreruperea tratamentului cu corticosteroizi
 • B Creşterea dozei de corticosteroizi
 • C Menţinerea dozei de corticosteroizi
 • D Antibioterapie
 • E Sutura plăgii
Vezi raspunsul corect 
 1. Caninii temporari prezintă următoarele caracteristici:
 • A Un cuspid ascuțit care se abrazează în timp
 • B Pante cuspidiene de obicei egale
 • C Coroane mai alungite decât ale caninilor permanenti
 • D Creastă longitudinală pe fața vestibulară şi orală
 • E Camera pulpară cu un singur corn pulpar
Vezi raspunsul corect 
 1. Intermediarii cu raport tangent liniar:
 • A Sunt indicați în zona frontală
 • B Sunt indicați când există creste edentate de lățime medie
 • C Sunt indicaţi în edentaţii delimitate de dinţi cu înălțime coronară mică
 • D Nu sunt realizabili dacă spațiul protetic este mic
 • E Designul celor maxilari este asemănător cu al celor mandibulari
Vezi raspunsul corect 
 1. Caracteristicile factorilor de virulență ai streptococilor mutans cu valoare antigenică sunt:
 • A Secventarea nucleotidelor genei pac a permis identificarea domeniilor funcţionale ale Ag I/II
 • B Glucoziltransferazele sunt proteine neenzimatice asociate cu legarea dextranului
 • C Ag I/II posedă două regiuni interne cu secvențe repetitive de aminoacizi
 • D Proteina antigen I/II împiedică îndepărtarea produşilor de fermentaţie acidă rezultați din metabolismul microbian
 • E Sunt factori imuni nespecifici precum lizozimul şi lactoferina
Vezi raspunsul corect 
 1. Caracterele structurale ale mucoasei de căptuşire a cavităţii bucale conduc la următoarele implicații clinice şi practice:
 • A Inciziile chirurgicale se fac cu uşurinţă
 • B Suturile se fac cu dificultate din cauza corionului dens
 • C Injectarea prin infiltraţie a anestezicelor este dificilă şi dureroasă
 • D Reprezintă locul de elecție al injecţiilor submucozale în scop anestezic
 • E Procesele inflamatorii se răspândesc cu uşurinţă
Vezi raspunsul corect 
 1. Plăcuţa dento-mucozală linguală:
 • A Este recomandată când dinţii restanți nu prezintă probleme parodontale
 • B Are o lățime mai mare de 10 mm
 • C Se utilizează când versantul oral al crestei are o înălțime redusă
 • D Se sprijină pe un prag plasat supracingular
 • E Grosimea va fi de 2 mm
Vezi raspunsul corect 
 1. Traiectul liniei de fractură a maxilarului la tipul Le Fort I trece prin:
 • A Apertura piriformă
 • B Osul lacrimal
 • C Fosa canină
 • D Vomer
 • E Creasta zigomato-alveolară
Vezi raspunsul corect 
 1. Fixarea blocului maxilar de baza osoasă, după osteotomiile efectuate pentru anomalii în plan sagital sau vertical se face cu:
 • A Plăcuță „în treaptă” şi şuruburi
 • B Plăci de reconstrucţie primară
 • C Plăci de reconstrucţie secundară
 • D Osteosinteză cu sârmă
 • E Suspendări scheletice de tip Adams
Vezi raspunsul corect 
 1. Intermediarii la distanţă de creastă:
 • A Sunt utilizaţi pentru înlocuirea premolarilor maxilari
 • B Necesită un spațiu în sens M-D de cel puțin 10 mm C  Designul paraboloid hiperbolic oferă rezistenţă mărită la joncţiunea cu elementele de agregare
 • D Au suprafeţe concave în sens vestibulo-lingual
 • E Au suprafeţe concave în sens mezio-distal
Vezi raspunsul corect 
 1. În parodontita apicală cronică difuză progresivă PARTSCH întâlnim:
 • A Fistulă la nivelul mucoasei în dreptul dintelui cauzator
 • B Tesutul de granulație se poate exterioriza sub forma unui nodul care deformează suprafaţa mucoasei
 • C Jenă dureroasă la masticație
 • D Percuție în ax nedureroasă
 • E Imagine radiotransparentă bine conturată
Vezi raspunsul corect 
 1. Chistul folicular trebuie diferențiat de:
 • A Tumora odontogenă adenomatoidă
 • B Chistul de erupție
 • C Chistul rezidual
 • fusion_D Ameloblastom
 • E Keratochistul odontogen primordial
Vezi raspunsul corect 
 1. Diplopia în cazul fracturilor anterioare de malar cu deplasare apare prin:
 • A Hematom retrobulbar
 • B Lezarea muşchilor oculomotori
 • C Deformarea pereților orbitei
 • D Hematom sinuzal
 • E Edem periorbital
Vezi raspunsul corect 
 1. Care din următoarele semne clinice şi radiologice caracterizează un granulom chistic?
 • A Lipsa sângerării şi sensibilității la sondarea canalelor radiculare
 • B La palpare în dreptul apexului se constată o consistență redusă cu os depresibil
 • C Radiologic, lărgire uşoară a spațiului periapical sub forma unei calote
 • D În cazul puseelor de acutizare repetate, radiologic, se poate vedea un halou de demineralizare în jurul formațiunii chistice
 • E Uneori teste de vitalitate positive
Vezi raspunsul corect 
 1. Retenția cavităților obturate cu amalgam se obține prin:
 • A Pereți vestibulari, orali şi proximali care converg spre ocluzal
 • B Pereți vestibulari, orali şi proximali care sunt divergenți spre ocluzal
 • C Accentuarea unghiurilor PAP-V şi PAP-O
 • D Terminarea şanţului care taie unghiurile PAP-V şi PAP-O la nivelul smalțului
 • E Subminarea unghiurilor ocluzo-pulpar şi gingivo-pulpar pentru cavitățile de clasa V-a
Vezi raspunsul corect 
 1. Hiperplazia gingivală din gingivita hiperplazică prin antagonisti de calciu, prezintă următoarele aspecte clinice:
 • A Volumul hiperplaziei gingivale variază în funcţie de tipul de antagonist de calciu administrat
 • B Are caracter localizat şi predomină oral
 • C Volumul hiperplaziei gingivale variază în funcție de perioada de timp şi doza în care a fost administrat medicamentul
 • D Are caracter generalizat şi predomină vestibular şi în zonele interdentare
 • E Culoarea gingiei hiperplazice variază de la roşu congestiv, la roşu închis, uneori violaceus
Vezi raspunsul corect 
 1. Diagnosticul de parodontită marginală cronică se pune pe baza următoarelor criterii:
 • A Evoluția este, în general, lent progresivă dar pot apărea şi perioade de progresie rapidă
 • B Este mai rară decât parodontita agresivă localizată sau generalizată
 • C Disjuncția gingivo-dentară și distrucția osoasă se, realizează rapid
 • D Dintre factorii favorizanți, tartrul subgingival este principala caracteristică
 • E Este frecvent circumpubertară
Vezi raspunsul corect 
 1. Cele mai frecvente forme histopatologice ale tumorilor maligne primare ale mucoasei gingivale sunt:
 • A Carcinomul adenoid chistic
 • B Carcinomul spinocelular nediferenţiat
 • C Carcinomul spinocelular moderat diferenţiat
 • D Carcinomul spinocelular bine diferenţiat
 • E Carcinomul bazocelular
Vezi raspunsul corect 
 1. În formele acute ale gingivitelor şi gingivostomatitelor micotice, tratamentul constă în:
 • A Administrarea de Amfotericina B
 • B Spălături bucale cu soluție apoasă de bicarbonat de sodiu 10%
 • C Administrarea de Nistatin (suspensie) sau Stamicin (drajeuri)
 • D Administrarea de Augmentin, Metronidazol şi, în special, Tetraciclina
 • E Atingerea leziunilor cu soluție de violet de  gențiana 1%, zilnic, timp de 7 zile
Vezi raspunsul corect 
 1. Memoria ocluzală Lejoyeaux:
 • A Este o metodă antropometrică de determinare a DVO
 • B Este o metodă simplă de determinare a relaţiei centrice
 • C Verifică relația centrică obţinută prin stimularea vechilor reflexe parodonto-musculare de poziţionare centrică
 • D Utilizează trei platouri acoperite cu ceară de inlay
 • E Utilizează două ace înscriitoare
Vezi raspunsul corect 
 1. Complicațiile gangrenei dinţilor temporari sunt:
 • A Anchiloza dintelui temporar
 • B Organizarea chistică a rădăcinilor dintelui temporar
 • C Apariția dinţilor Turner
 • D Oprirea dezvoltării radiculare la dinţii de înlocuire
 • E Dezvoltarea unor formațiuni chistice în jurul coroanei dinţilor permanenți succesionali
Vezi raspunsul corect 
 1. Primul molar temporar superior:
 • A Seamănă în oarecare măsură atât cu un molar, cât şi cu un premolar
 • B Suprafaţa ocluzală prezintă, de obicei, patru sau cinci cuspizi
 • C Cuspizii sunt inegali ca dimensiune
 • D Suprafața ocluzală prezintă un număr variabil de cuspizi, de obicei, trei (doi vestibulari şi unul palatinal) sau patru
 • E Cuspizii sunt de dimensiuni egale
Vezi raspunsul corect 
 1. Un pacient tânăr acuză o durere vie, localizată la dintele 2.5, provocată de alimente reci, care ţine de la câteva minute până la o jumătate de oră după terminarea acţiunii excitantului. Durerea cedează la administrare de calmante. La examenul obiectiv se observă o carie profundă. Atingerea cu sonda a stratului dentinar profund este dureroasă. Percuţia axială este nedureroasă. Indicațiile de tratament ale afecţiunii sunt:
 • A Amputaţie vitală
 • B Amputație devitală
 • C Extirpare vitală
 • D Drenaj endodontic
 • E Coafaj direct în dublu timp
Vezi raspunsul corect 
 1. Care din următoarele enunţuri referitoare la tehnica de condensare laterală la rece a gutapercii sunt corecte?
 • A Spreader-ul selectat trebuie să ajungă de-a lungul conului principal până la o distanță de 1-2 mm de constricţia apicală
 • B Conul principal trebuie să se oprească, la introducere în canal, la o distanță de 0,5-1 mm de constricția apicală
 • C Conul principal trebuie să se oprească, la introducere în canal, la o distanță de 2,5 mm de constricția apicală
 • D Pentru condensare spreader-ul se introduce de-a lungul conului printr-o mişcare combinată de presiune apicală şi rotaţie
 • E Conurile auxiliare introduse în spaţiul lăsat de spreader au obligatoriu diametrul şi conicitatea spreader-ului
Vezi raspunsul corect 
 1. Gangrena pulpară simplă se caracterizează prin:
 • A Examen bacteriologic negativ
 • B Probe de vitalitate pozitive
 • C Percuție axială pozitivă
 • D Sondajul canalelor radiculare nedureros
 • E Fetiditate
Vezi raspunsul corect 
 1. Simptomatologia gingivitei din carenţa vitaminei C cuprinde:
 • A Degenerescenţa fibrelor de colagen
 • B Migrări dentare prin resorbții osoase profunde
 • C Mobilitate prin edem
 • D Halenă
 • E Hiperplazie gingivală cu ulceraţii şi sângerări la cele mai mici atingeri
Vezi raspunsul corect 
 1. Planul de ocluzie funcțional şi în acelaşi timp estetic:
 • A Are ca reper posterior punctul central al ramurii ascendente a mandibulei
 • B Are ca reper posterior spina lui Spix
 • C Are ca reper anterior pogonionul
 • D Are ca reper anterior un punct uşor inferior fantei labiale
 • E Trebuie să aibă relații bine precizate cu axa de masticație
Vezi raspunsul corect 
 1. Croşetul equi-poise:
 • A Este indicat în edentațiile terminal
 • B Este indicat în edentațiile frontale
 • C Prezintă un pinten liber
 • D Prezintă un braț elastic recurbat
 • E Este indicat pe molarii izolați
Vezi raspunsul corect 
 1. Pentru producerea unei anomalii dentomaxilare prin obiceiuri vicioase, trebuie întrunite mai multe condiţii, printre care:
 • A Intensitatea cu care este practicat obiceiul vicios
 • B Durata fiecărei „şedinţe”, cât şi anii de exercitare a obiceiului vicios
 • C Frecvența
 • D Morfologia dentară
 • E Tipologia articulară
Vezi raspunsul corect 
 1. Care din următoarele enunțuri referitoare la obţinerea formei de rezistență a cavităților sunt corecte?
 • A Baza cavității este plană
 • B Întâlnirea dintre suprafețele cavităţii se face în unghiuri ascuțite
 • C in cazul cavităților ocluzale peretele pulpar este poziţionat perpendicular pe axul lung al dintelui
 • D Grosimea minimă a cavității ocluzale pentru amalgam este de 1 mm
 • E În cazul cavităţilor proximo-ocluzale joncţiunea pereților laterali cu peretele pulpar este uşor rotunjită
Vezi raspunsul corect 
 1. Următoarele enunțuri referitoare la aspectele clinice în transpoziția dentară completă sunt adevărate:
 • A Transpoziția completă presupune inversarea totală a doi dinţi vecini şi alinierea acestora în curbura normală a arcadei
 • B Când inversiunea este între canin şi primul premolar, pot apare tulburări ocluzale generate de cuspidul palatinal al premolarului prezent pe locul caninului
 • C În cazul transpoziției premolar-molar, principalele tulburări sunt de natură fizionomică
 • D Se caracterizează prin prezența celor doi dinţi situați unul în dreptul celuilalt, linia arcadei trecând printre ei
 • E În cazul transpoziției canin-incisiv lateral, tulburările sunt de natură fizionomică
Vezi raspunsul corect 
 1. Contraindicaţii ale tratamentului necrozei şi gangrenei pulpare:
 • A Dinți a căror coroană a fost reconstituită prin obturaţii
 • B Rădăcini cu curbură ce poate fi depăşită
 • C Dinți cu mobilitate de gradul I
 • D Dinți cu rădăcini în baionetă
 • E Dinții cu căi false interradiculare
Vezi raspunsul corect 
 1. Caracterele morfologice de grup ale incisivilor temporari sunt:
 • A Marginea incizală netedă, fără lobi de creştere NBA
 • B Prezența unei depresiuni cervicale pe faţa vestibulară şi orală
 • C Existența unui cingulum pe faţa orală
 • D Camera pulpară în formă de evantai, când este privită dinspre vestibular cu pulpa foarte apropiată de suprafață
 • E Existența de cele mai multe ori a unui canal radicular îngust
Vezi raspunsul corect 
 1. Pulpita cronică închisă propriu-zisă se caracterizează prin următoarele semne:
 • A Sângerare abundentă la deschiderea camerei pulpare şi lezarea pulpei
 • B Scăderea considerabilă a sensibilităţii la diferite teste de vitalitate
 • C Radiologic, lărgirea camerei pulpare cu modificarea conturului unuia dintre pereți
 • D Radiologic, dilatarea neregulată a canalului pe o zonă limitată
 • E Prezența unei recidive de carie la dintele respective
Vezi raspunsul corect 
 1. Principalele semne clinice la nivelul ţesuturilor noi) ale cavitătii bucale, în leucemia acută mieloblastică, sunt:
 • A Gingivoragiile precoce
 • B Ulcerațiile frecvente ale gingiei
 • C Odontalgii prin infiltrate leucemice la nivelul pulpei dentare
 • D Hiperplazia gingivală frecventă având caracter extensiv până la generalizare
 • E Epistaxis
Vezi raspunsul corect 
 1. Imaginea radiologică a sarcomului periostal prezintă:
 • A Imagine în „baloane de săpun”
 • B Bază mai radioopacă
 • C Porţiune superficială mai radiotransparentă
 • D Imagine de „pernă cu ace”
 • E Imagine de radiotransparență difuză, neomogenă, prost delimitată
Vezi raspunsul corect 
 1. Detartrajul cu ultrasunete este indicat în următoarele situații:
 • A îndepărtarea tartrului din pungile parodontale de 5 mm sau mai mari
 • B Îndepărtarea petelor colorate de pe suprafața smalțului
 • C În cursul intervențiilor chirurgicale, pentru dislocarea unor depozite foarte aderente de tartru subgingival
 • D La pacienţi cu reflexe de vomă exagerate
 • E În gingivostomatita ulcero-necrotică
Vezi raspunsul corect 
 1. Dinții temporari se caracterizează prin:
 • A Culoarea este mai deschisă decât a dinților permanenţi
 • B Smalțul este mai transparent decât smaltul dinților permanenţi
 • C Au o culoare alb-alburie, alb-albăstruie
 • D Rădăcinile sunt mai lungi decât coroanele
 • E Raportul coroană / rădăcină este similar cu cel întâlnit la dinţii permanenţi
Vezi raspunsul corect 
 1. Osteoperiostita mandibulară trebuie diferențiată de:
 • A Abcesul vestibular
 • B Chistul mandibular în faza de exteriorizare
 • C Pericoronarita molarului 3 inferior
 • D Osteita corpului mandibular
 • E Chistul de erupţie
Vezi raspunsul corect 
 1. Factorii de risc implicaţi în apariția tumorilor maligne maxilare primare endoosoase sunt:
 • A Medicaţia cu bisfosfonați
 • B Boala Paget
 • C Displazie fibroasă
 • D Virusul Epstein-Barr
 • E Cherubismul
Vezi raspunsul corect 
 1. Conectorul principal inelar:
 • A Se obţine prin combinarea a două bare sagitale şi una transversală situată posterior
 • B Este rigid
 • C Are o rezistență redusă
 • D Este incomfortabil
 • E Se mai numeşte conector în formă de „U” deschis anterior
Vezi raspunsul corect 
 1. Contraindicatiile principale ale administrării antibioticelor pe cale generală la bolnavi parodontopati sunt:
 • A Utilizarea în complicații cu inflamații acute circumscrise
 • B Clindamicina nu se administrează la copii
 • C Administrarea în parodontite distrofice
 • D Utilizarea în parodontite cu caracter recidivant
 • E Administrarea de metronidazol în sarcină
Vezi raspunsul corect 
 1. Incongruenta dento-alveolară cu spațiere, ca factor favorizant în producerea parodontopatiilor marginale cronice, este urmată de fenomene adaptative precum:
 • A Conformarea unor papile interdentare laminate
 • B Aplatizarea papilelor interdentare
 • C Fibrozarea corionului gingival
 • D Hiperkeratinizarea epiteliului
 • E Lipsa stopurilor ocluzale stabile în zona frontal
Vezi raspunsul corect 
 1. Necrozele pulpare, ca o complicație a bolii parodontale, pot fi consecința:
 • A Contactului cu un instrument metalic
 • B Contactului cu alimente reci, mai ales, sau calde, mai rar în cursul amprentării câmpului protetic cu hidrocoloizi
 • C Leziunii directe a pachetului vasculo-nervos apical, în cursul intervenţiilor chirurgicale parodontale în pungi adânci fără devitalizarea în prealabil a dintilor
 • D Detartrajului supragingival intempestiv
 • E Traumatizării mecanice, până la rupturi ale pachetului vasculo-nervos apical la dinţii parodontotici cu mobilitate patologică
Vezi raspunsul corect 
 1. Legătura ceramo-metalică:
 • A Ipoteza legăturii mecanice prin microretenţii are cei mai mulți adepţi
 • B Legătura fizică are cei mai mulți adepți
 • C Legătura chimică necesită oxidarea metalului prin tratament termic
 • D Legătura fizică este bazată pe schimb de ioni și electroni şi atracţie între ioni
 • E Legătura chimică este cea mai eficientă
Vezi raspunsul corect 

197. Următoarele afirmaţii privind morfologia celui de al doilea molar temporar superior sunt corecte:

 • A Coroana are o proeminenţă mai pronunţată în porțiunea cervicală a suprafetei vestibulare
 • B Tuberculul Carabelli se întâlneşte la 13% dintre copii
 • C Cele trei rădăcini, dispuse ca şi la dintele permanent, sunt mai subţiri şi mai convergente
 • D Tuberculul Carabelli este prezent pe suprafața palatinală a cuspidului mezio-palatinal într-o proporţie mai mare decât la primii molari permanenti
 • E Uneori, cele două rădăcini palatinale pot fi unite parţial
Vezi raspunsul corect 
 1. Prezenţa amigdalelor hipertrofice ce împiedică funcţia respiratorie a copilului poate determina:
 • A Glosoptoză cu deglutiţie infantilă
 • B Deplasarea spre înainte a mandibulei
 • C Deplasarea spre distal a mandibulei
 • D Deplasarea spre înainte a maxilarului
 • E Deplasarea spre înapoi a maxilarului
Vezi raspunsul corect 
 1. Factorii iatrogeni, care pot favoriza apariția de leziuni gingivo-parodontale, sunt:
 • A Onicofagia
 • B Periajul dentar traumatic
 • C Respirația orală şi deglutiţia infantilă
 • D Acțiunea traumatică a matricei şi a penelor interdentare
 • E Traumatismul dinților vecini unei zone de tratament chirurgical
Vezi raspunsul corect 
 1. În gingivita cronică, sunt prezente următoarele semne clinice obiective:
 • A Modificări ale aspectului suprafeţei gingivale
 • B Tumefacție, mărirea de volum a papilelor gingivale şi a marginii gingivale libere
 • C Senzația de usturime
 • D Uşor prurit gingival
 • E Discrete dureri, suportabile, la periaj şi în timpul masticației
Vezi raspunsul corect 

Grile Rezidentiat Medicina Dentara 2019

Back to list

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *