acte necesare cabinet stomatologic Unul din numeroasele motive pentru care mulţi aleg “meseria “  de medic dentist este gândul că la un moment dat se poate dobândi o anumită libertate în practică. Această libertate este obţinută de cele mai multe ori după înfiinţarea unui cabinet stomatologic individual.  Odată stabilite detalii precum  bugetul viitorului cabinet urmează o “bătălie” dura cu birocraţia din România pentru a obţine actele necesare pentru o asemenea activitate.

Ce trebuie să ştiţi despre înfiiţarea unui cabinet stomatologic :

Cabinetele medicale (în cazul nostru un cabinet stomatologic) se pot înfiinţa, grupa sau asocia după cum urmează :

 • Cabinete medicale individuale
 • Cabinete medicale Grupate sau Asociate
 • Societăţi Civile Medicale
 • Societăţi Medicale cu personalitate juritica (SRL)
 • Pentru Fundaţii, Asociaţii , Culte Religioase şi Locaşe de Cult

În ceea ce priveşte cabinetul medical (stomatologic ) individual mult dorit :

Acest tip de cabinet medical este înfiinţat doar de către medicul care îşi va desfăşura activitatea în respectivă unitate ; această formă de organizare nu are personalitate juridica ci funcţionează ca şi persoană fizica , fiind formă de exercitare liberă a profesiei medicale.

   Medicul titular care îşi exercită profesia prin cabinetul medical individual  poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici ori orice altă categorie de personal (Ordin 124 , art 2)

   Acte necesare :

   A.  Prima instituţie la care trebuie să se prezinte medicul solicitant pentru înfiinţarea unui cabinet stomatologic este Colegiul Medicilor din judeţul în care îşi va afla sediul cabinetul respectiv.

Actele necesare la Colegiul Medicilor :

 • logoDovadă de deţinere a spaţiului ( act vânzare-cumpărare, contract de închiriere, donaţie etc) – copii
 • Schiţa spaţiului ( numărătoarea camerelor componente) – copii
 • Acordul scris al colocatarilor ( acord de la Asociaţia de locatari , al Coducerii interprinderii , etc) – copie
 • Autorizaţia de liberă practică a medicului titular ( cabinetul va fi avizat doar pentru specialităţile , componentele şi supraspecializarile ce pot fi dovedite prin diplome şi autorizaţii acreditate) – copii
 • Taxă de avizare : se plăteşte la casieria Colegiul Medicilor echivalentul în lei a 25  EURO pentru fiecare specialitate ( în cazul în care există mai multe specialităţi) + copie după chitanţă
 • Dovadă achitării cotizaţiei la zi către Colegiul Medicilor – copii
 • Cerere tip completată în momentul depunerii actelor ( modelul se găseşte la Colegiul Medicilor)

   După depunere actelor , Colegiul Medicilor va contacta posesorul viitorului cabinet stomatologic pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat  date pentru efectuarea unei inspecţii. În decursul acestei inspecţii se verifica existenta dotării minime ( conform legislaţiei).

În termen de maxim 30 de zile ( respectiv în termen de 5 zile lucrătoare – pentru avizele afectuate cu taxă de urgenţă) , Colegiul Medicilor va anunţa definitivarea certificatului de Avizare a Înfiinţării Cabinetului Medical Individual , din acest moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu.

      B.  Următorul loc unde trebuie să va prezentaţi după obţinerea Certificatului eliberat de Colegiul Medicilor este Direcţia de Sănătate Publică pentru înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

Acte necesare la Direcţia de Sănătate Publică :

 • Cerere tip – se completează la D.S.P.   
 • Actul de spaţiu ( contract de închiriere sau de proprietate) – copie
 • Autorizaţia de liberă practică – copie
 • Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de către Colegiul Medicilor – ORIGINAL

    Din acest moment cabinetul dumneavoastră stomatologic poate funcţiona legal din punct de vedere legislativ.