Pentru studenti Stomatologie, Profesionisti

Cursuri EMC – Educație Medicală Continuă

credite emcEste deja sedimentată ideea că un medic dentist trebuie ”să învețe toată viața”, că simpla absolvire a unei facultăți nu îi asigură decât un pachet informațional de bază, iar pentru a-și desăvârși pregătirea profesională trebuie să acumuleze o largă experiență practică și teoretică.

În acest sens orice medic, trebuie să parcurgă acest program de Educație Medicală Continuă, care reprezintă ”totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și practică desfășurate de medicii dentiști în vederea dobândirii sau îmbunătățirii statusului profesional, nivelului de cunoștințe și aptitudini/deprinderi, în concordanță cu progresul științific și tehnologic din domeniul medicinii dentare, pentru creșterea calității actului medical în beneficiul asistenței medicale a pacientului ” (Colegiul Medicilor Dentiști din România).

Verificarea punctajului profesional se realizează anual de către colegiul teritorial al CMDR în care medicul este înregistrat.  Regulamentul CMDR prevede ca un medic dentist să fi acumulat un minimum de 200 puncte EMC pe parcursul a 5 ani; în caz contrar, dreptul de liberă practică al medicului respectiv se suspendă până la îndeplinirea acestei condiții.

Dintre formele de învățământ postuniversitar creditate cu puncte EMC fac parte:

 • Rezidențiat (100 credite EMC)
 • Titlu de medic specialist ( 50 credite EMC)
 • A doua specialitate (30 credite EMC)
 • Titlul de medic primar (75 credite EMC)
 • Titlul de doctor in medicină (100 credite EMC)
 • Masterat (30 credite EMC)
 • Alte competențe, specializări, studii complementare (50 credite EMC)

Dintre manifestările științifice, cursuri teoretice/practice notate cu puncte EMC eumerăm:

 • Congres/conferință/simpozion (50 credite EMC)
 • Cursuri EMC cu durata de o zi  = 4-6 ore (8-12 credite EMC)
 • Articole publicate în reviste de specialitate recunoscute de CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Știintifice din Învățământul Superior ) – 20 credite/articol
 • Articole publicate în reviste cotate ISI (Institute of Science Index) – 150 credite/articol
 • Cărți, tratate, monografii publicate la edituri naționale/internaționale (100/200 credite)
 • Abonamente la reviste naționale/internaționale (10/20 credite EMC)
 • Participarea la manifestări științifice din străinătate cu lucrare (50 credite) și fără lucrare (25 credite)

În continuare, vă vom ține la curent cu diversele activități acreditate EMC, care să vină în sprijinul îmbogățirii cunoștiințelor dumneavoastră profesionale, pentru servicii medicale ireproșabile.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *