Pentru studenti Stomatologie, Profesionisti

Înscrierea în Colegiul Medicilor Dentişti din România

Profesia de medic dentist se încadrează în rândul celor mai râvnite profesii din domeniul sanitar. Medicul dentist are sarcina de a asigura servicii prin care este menţinută sănătatea publică şi individuală a cetăţenilor.

dentist Misiunea lui este de a preveni, de a diagnostica în timp util şi de a trata când este cazul afecţiuni sau anomalii nu doar ale dinţilor, ci ale întregului aparat dento-maxilar şi ale ţesuturilor moi din jurul acestuia.

Stomatologul este  supus unui risc crescut de biocontaminare, deoarece vine în contact direct cu ţesuturi sau secreţii contaminate, infectate cu virusuri, bacterii, paraziţi etc.

În conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti, „medicul dentist trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament şi respect faţă  de fiinţa umană. Independenţa profesională conferă medicului dentist dreptul de initiaţivă şi decizie în exercitarea actului  medico-dentar şi deplina răspundere a acestuia.”

Indiferent de statutul medicului dentist, salariat sau independent, acesta îşi poate exercita profesia numai prin deţinerea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă (de malpraxis), pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

CMDRColegiul Medicilor Dentişti din România este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial (de a obţine bunuri materiale), public, cu responsabilităţti delegate de Statul Român, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată.

Printre atribuţiile şi obiectivele CMDR se numără: controlul exercitării profesiei de medic dentist, prin aplicarea legilor şi regulamentelor corespunzătoare, reprezentarea intereselor şi drepturilor acestei profesii. Totodată, Colegiul trebuie să aibe în vedere şi interesele pacienţilor, asigurându-se că medicul îşi respectă obligaţiile faţă de aceştia şi lucrează în favoarea stării lor de sănătate orală.

Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România se acordă pe baza următoarelor acte:

1. Documentele care atestă formarea in profesie:

  • PhotoSpinOffice Imagery© 2001 PhotoSpinwww.photospin.comdiplomă de medic stomatolog sau diplomă de medic dentist, eliberate de o instituţie de învăţământ superior din domeniul  medicinei dentare, acreditată din România;
  • certificatul de dentist specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în una dintre specialităţile medico-dentare prevăzute  de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare

2. Certificatul de sănătate
3. Certificatul de cazier judiciar.
4. Declaraţia pe propria răspundere că nu se află într-una din situaţiile de incompatibilitate:

  • condamnare definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic dentist şi pentru care nu a intervenit reabilitarea
  • interdicţia de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară
  • angajat sau colaborator al unităţilor de producţie ori distribuţie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară
  • exercitarea în calitate de medic dentist, de acte şi fapte de comerţ
  • orice ocupaţie care dăunează calităţii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri
  • starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzatoare
  • folosirea cu buna ştiinţă a cunoştintelor medico-dentare în defavoarea sănătăţii pacientului sau în scop criminal.
  • întreruperea activităţii pe perioadă  mai mare de 5 ani

inscriere colegiul medicilorCertificatul de membru devine operativ numai dupa încheierea asigurării de răspundere civilă şi va fi vizat anual de către colegiul teritorial căruia aparţine respectivul medic.

Odată cu dobândirea statutului de membru al CMDR, medicul va primi şi avizul de liberă practică stomatologică, ceea ce îi permite să continue formalităţile necesare deschiderii propriului cabinet.

Sursa: www.cmdr.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *