Coafajul indirect este o metodă terapeutică complexă, adresată exclusiv cavităţilor profunde preparate în timpul tratamentului cariei dentare, având rolul de a proteja pulpa dentară şi de a preveni pulpita sau alte afecţiuni ale acesteia. Al doilea rol este acela de a stimula mecanismele de neodentinogeneză (formarea dentinei noi) prin care se asigură refacerea parţială de substanţă dură dentară.coafajul indirect

În afară de aceste obiective, prin coafajul indirect se mai doreşte şi asigurarea condiţiilor de vindecare pulpară, blocarea activităţii bacteriilor deja existente si reducerea permeabilităţii plăgii prin blocarea canaliculelor dentinare, astfel asigurându-se     protecţia pulpei faţă de agenţii externi fizici şi chimici.
Bineînţeles, pentru a aplica această tehnică, vom avea nevoie de un material care să satisfacă cât mai multe dintre cerinţele menţionate anterior. Acesta trebuie să fie compatibil cu dentina, să nu irite pulpa dentară şi în acelaşi timp să asigure un baraj între aceasta şi materialul de obturaţie definitivă aplicat deasupra, să nu coloreze ţesuturile dure şi bineînţeles să confere radioopacitate pentru a fi uşor de recunoscut ulterior pe radiografiile panoramice(OPG) sau retroalveolare.


Cimentul hidroxid de calciu se poate folosi în coafajul indirect sub orice tip de obturaţie coronară, deoarece este compatibil cu toate tipurile de compozite dentare. De obicei acesta este livrat sub formă de pastă în sistem bicomponent, dar poate exista şi sub formă de sistem monocomponent care pentru priză trebuie fotopolimerizat. Hidroxidul de calciu are avantajul de a face o priză foarte rapidă, chiar şi în medii cu o oarecare umiditate, însă din punct de vedere al rezistenţei nu excelează.

indicatii coafaj indirectCimentul eugenolat de zinc cunoscut sub denumirea de ZOE, este un sistem bicomponent care se obţine prin spatularea a două paste, moment în care oxidul de zinc şi eugenolul interacţionează. Este indicat în cavităţile care nu sunt expuse solicitărilor masticatorii foarte mari şi necesită acoperirea cu o baza prorpiu-zisă care să asigure rezistenţă. De reţinut este faptul că nu trebuie niciodată folosit sub obturaţiile coronare din răşini compozite sau CIS-uri foto deoarece poate inhiba procesul de fotopolimerizare.

Cimentul ionomer de sticlă sau CIS, reprezintă de asemenea un tip de material cu care se poate efectua tehnica de coafaj indirect. Poate exista sub formă autopolimerizabilă (pastă + lichid) sau fotopolimerizabilă. Din punct de vedere al rezistenţei, sunt net superioare celor enumerate anterior şi conferă şi o etanşeizare superioară. Prezintă efect cariostatic prin eliberarea de fluor, antibacterian prin pH-ul scăzut şi în acelaşi timp conferă o radioopacitate satisfăcătoare.recomandari coafaj indirect

O ultima categorie de materiale este reprezentată de adezivii dentinari, a căror acţiune după cum bine ştim este aceea de a asigura cuplarea adezivă la pereţii cavităţii. În urma multor procese tehnologice, adezivii au devenit în ultimul timp, alături de CIS-uri, agenţi de sigilare a plăgii dentinare. Aceştia conferă biocompatibilitate pulpară însă prezintă multe dezavantaje prin care nu se ridică la nivelul materialelor enumerate mai sus, pe care personal vi le recomand în detrimentul adezivilor.