Toţi absolvenţii claselor a XII-a sunt în această perioadă măcinaţi de gândul că se apropie cu paşi repezi examenele cele mai importante din viaţa lor, şi tocmai pentru că eu am trecut prin aceste emoţii, mi-am propus să răspund la o serie de întrebări legate de admiterea la facultate. Este un moment extrem de important care trebuie să fie tratat cu maximă responsabilitate.

DE CE FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN CONSNȚA

admitere UMF Ovidius ConstantaPentru că este o instituție academică structurată și organizată conform unor principii moderne, beneficiind de o bază logistică şi materială la standarde europene, punând la dispoziţia studenţilor tot ceea ce este necesar pentru asigurarea unui învăţământ de calitate.

Ca urmare a clasificării şi ierarhizării Universităţilor din Romania, Facultatea de Medicină Dentară din Universitatea „Ovidius” Constanţa a obţinut CATEGORIA „A”

 

CARE ESTE PERIOADA DE ÎNSCRIERI?

Intre 15.07.2013 si 22.07.2013, iar înscrierile se fac la centrele de înscriere ale facultăţilor, între orele 9:00-16:00 în zilele lucrătoare şi 9:00-12:00 în zilele de sâmbătă şi duminică.

 

CARE ESTE PERIOADA DE SUSTINERE A PROBELOR DE CONCURS?

20-28 iulie 2013 

 

CARE SUNT CRITERIILE DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ?

SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

Concursul constă dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări astfel:  50 întrebări de Biologie și 50 întrebări Chimie organică.

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

Forma de examinare: o probă de aptitudini.

Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat.

Proba  de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

 

Tematica probelor de concurs

  • Tematica probei de  Biologie

Manualele clasei  a XI-a – integral

Bibliografia  probei de  Biologie

Sunt valabile toate manualele alternative de Biologie, care se găsesc pe lista Ministerul Educaţiei Naționale  pe site www.edu.ro

  • Tematica probei de Chimie organică

Bibliografia  probei de Biologie

Sunt valabile toate manualele alternative de Chimie organică, care se găsesc pe lista Ministerului Educaţiei Naționale  pe site www.edu.ro

 

DE CE ACTE AM NEVOIE PENTRU ÎNSCRIEREA  LA STUDIILE  DE  LICENȚĂ?

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

cererea de înscriere (tip) pentru concursul de admitere în învatamântul universitar;

certificatul de naștere, în copie legalizată;

certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;

Diploma de Bacalaureat sau adeverință de Bacalaureat (pentru promoția 2012), în original; candidații care se înscriu și la alte domenii de licență vor prezenta diploma de Bacalaureat în copie legalizată. Candidații care au finalizat studiile liceale în străinătate vor prezenta la dosarul de înscriere traducerea (în limba română/engleză) autorizată a Diplomei de Bacalaureat și a Foii matricole și Atestatul emis de Ministerul Educației și Cercetării din București (CNRED) pentru echivalența actelor de studii emise în străinătate cu cele emise în România. 

carte de identitate în copie Xerox;

adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL), efectuate la cabinetele de specialitate din policlinică (eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data înscrierii la concurs). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de Comisia medicală judeţeană de orientare şcolara şi profesională din Constanţa. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979.

patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;

chitanța de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință  sau documente din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxa de înscriere;

– dacă e cazul, adeverința din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere și diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).

copie certificată conform cu originalul de pe legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea  copiei de pe legitimația de concurs se va face la secretariatul facultății unde are loc înscrierea; autentificarea presupune ştampila şi semnătura şefului comisiei tehnice;

Pentru candidaţii de etnie romă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

  •  recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;
  •  copie legalizată a hotărârii judecătorești, care atestă constituirea legală a organizației respective;
  •  declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
  •  cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, cerere depusă la rectorat.

pentru candidatii cetățeni străini sau altă cetățenie decât UE/SEE , dosarul va cuprinde , pe lângă actele sus-menționate , copia pașaportului valabil la momentul înscrierii , iar pentru cetățenii UE/SEE , copia actului de identitate valabil la momentul înscrierii.

Sper că am reuşit să vă lămuresc cu anumite detalii, care vă vor fi cu siguranţă de folos în perioada următoare şi care SIGUR vă vor purta noroc! Mult success!