Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi este prima instituţie de învăţământ superior medical din ţară, având în componentă sa şi o Facultate de Medicină Dentară. Aceasta se află pe lista facultăţilor de Stomatologie din România, fiind una dintre cele mai importante.

Ce trebuie să ştiţi?

 •  In anul universitar 2013-2014, admiterea se va desfasura pe data de 24.07.2013;
 • Inscrierile se vor face in perioada 15 – 21.07.2013, la secretariat, Str. Universitatii, nr. 16, cod 700115, Iaşi;
 • Facultatea încă nu a făcut public un număr de locuri pentru anul 2013, dar se angajează să facă publică aceata informaţie cu cel puţin o lună înainte de susţinerea examenului de admitere;

Cum ma inscriu?Admitere 2013 Facultatea de Medicina Dentara Iasi

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 • Carte de identitate sau paşaport valabil
 • Diploma de Bacalaureat
 • Foaia matricolă, cu notele obţinute pe parcursul liceului
 • Diploma de licenţă pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a două specializare
 • Certificat de naştere în copie legalizată
 • Cetăţenii statelor membre ale Uniunii europene vor depune o traducere legalizată a certificatului de naştere, stampilată la Ambasadă Romană din ţară de provenienţă
 • Adeverinţă medicală din partea medicului şcolar/de familie, care atestă că persoană este aptă pentru învăţământ – în original
 • 3 fotografii color tip buletin
 • Chitanţă doveditoare a achitării taxei de înscriere. Taxă de înscriere este de 350 RON
 • Cerere de înscriere, unde candidaţii vor menţionă: acordul de a urmă studiile în regim cu taxă, dacă au reuşit doar la această categorie; adresa completă şi numărul de telefon la care pot fi contactati pentru comunicări urgente
 • Dosar plic

În cazul în care candidatul nu se poate personal la înscriere din motive obiective, delegatul care îl reprezintă va prezenţa comisiei de înscriere o procură legalizată la notariat care să-i permită acestuia să se conformeze tuturor condiţiilor impuse de metodologia de admitere.

Cum va decurge examenul?

 • Deschiderea la aceeaşi oră în toate sălile de concurs a plicurilor cu subiecte (ora este stabilită de comisia centrală)
 • Desfăşurarea probei scrise după programul afişat, în ziua, la ora şi în intervalul de timp stabilit
 • Nu este permisă intrarea în sală cu foi, caiete, materiale informative, mâncare, sticle etichetate (etichetele sticlelor vor fi dezlipite și aruncate la coșul de gunoi) 
 • portofelele, telefoanele mobile sau alte aparate electronice pe care participanții le au asupra lor vor fi etichetate și înmânate supraveghetorilor, putând fi recuperate după corectarea lucrării
 • participantul va avea asupra sa un pix și o foaie A4 albă (pentru testul la Anatomia și Fiziologia Omului) sau 3 (trei) foi A4 albe (pentru testul la Chimia organică), pe care le vor primi la intrarea in sală. Pentru orice eventualitate, candidații vor putea solicita o cariocă sau un pix în schimb, dacă acestea nu vor fi funcționale și o foaie noua A4 albă pentru a o folosi ca ciornă. Foile vor fi semnate ce comisia de supraveghere și de către candidat
 • după strângerea lucrărilor, participantul își poate recupera obiectele predate Comisiei de supraveghere la intrare în sală (cu ajutorul buletinului ) și poate părăsi sala
 • absența, întârzierea, părăsirea sălii din proprie inițiativă sau eliminarea din sală de către supraveghetori datorită nerespectării Metodologiei Simulării Examenului de Admitere se face pe proprie răspundere!
 • După epuizarea timpului de concurs, se incepe corectarea electronică a tezelor GCSE Exams
 • Comisia centrală va transforma punctajul în notă pentru fiecare teză (procedură asistată de calculator şi verificată de comisia de corectură) şi va trece nota(cu două zecimale, fără rotunjire) pe teză. Departajarea candidatilor cu punctaje egale se va face dupa urmatoarele criterii: media la testul grila de la admitere, media de la Bacalaureat. Convertirea punctajului de la examenul de admitere in nota se va face astfel: Nota = 1 + 9 x(puncte primite/punctaj maxim)
 • Calculul mediei finale, in vederea clasificarii se va efectua astfel: 75% nota la testul grila, 25% media de la examenul de Balalaureat

Cum ma pregatesc?

 • Biologie – Anatomia si fiziologia omului: Manualele alternative de Biologie (Anatomia şi Fiziologia omului), corespunzătoare programelor analitice valabile pentru promoţia 2013; Teste pentru admitere: Biologie (Anatomia şi fiziologia omului), U.M.F. Iaşi
 • Chimie organica: Manualele alternative de Chimie organică, corespunzătoare programelor analitice valabile pentru promoţia 2012; Teste pentru admitere: Chimie organică, U.M.F. Iaşi

Pentru orice informaţie suplimentară, puteţi accesa site-ul universităţii www.umfiasi.ro